Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 338/2004 de adoptare a Regulamentului de Procedură al Consiliului
Număr celex: 32004D0338

Modificări (...)

În vigoare de la 15 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 martie 2004
de adoptare a Regulamentului de Procedură al Consiliului
(2004/338/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 207 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 121 alineatul (3),

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 41 alineatul (1),

întrucât:

(1) Conform articolului 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană, "Consiliul European impulsionează dezvoltarea Uniunii și definește orientările politice generale ale acesteia."

(2) Pentru a îndeplini pe deplin rolul de impulsionare și definire a orientărilor politice generale ale Uniunii, Consiliul European a convenit în cadrul reuniunii din 21 și 22 iunie 2002 de la Sevilia asupra unei serii de reguli pentru pregătirea, desfășurarea și încheierea procedurilor sale. Pentru a garanta transparența și eficiența, este necesar ca Regulamentul de procedură a Consiliului să menționeze în mod explicit regulile privind organizarea care trebuie să facă obiectul unor măsuri practice în sensul punerii în aplicare a acestora.

(3) Este important ca regulile privind organizarea activității să fie respectate de Consiliu pentru a-i permite acestuia să utilizeze cât mai eficient timpul limitat pe care îl are la dispoziție. În acest sens, la 18 martie 2003 Consiliul a adoptat un cod de conduită cu scopul de a eficientiza pregătirea și desfășurarea întrunirilor Consiliului și ale organelor pregătitoare ale acestuia. Este utilă integrarea Codului de conduită în Regulamentul de procedură pentru a fi obligatoriu din punct de vedere juridic.

DECIDE:

Articol unic

Regulamentul de procedură al Consiliului din 22 iulie 2002 (2002/682/CE, Euratom)1 se înlocuiește cu următorul regulament care intră în vigoare la 23 martie 2004.

___________

1 Decizia Consiliului din 22 iulie 2002 de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului (JO L 230, 28.8.2002, p. 7).

"REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI

Articolul 1
Convocarea și locul de desfășurare a reuniunilor

(1) Consiliul se reunește la convocarea președintelui, la inițiativa acestuia sau la cererea unuia dintre membrii săi sau a Comisiei1.

(2) Cu șapte luni înainte de începerea mandatului său, după consultarea, dacă este cazul, a președinției anterioare și a celei următoare mandatului său, președinția face cunoscute datele pe care le preconizează pentru reuniunile Consiliului care trebuie să aibă loc pentru ca acesta să își finalizeze activitatea legislativă sau pentru a lua decizii operaționale.

(3) Sediul Consiliului este la Bruxelles. În lunile aprilie, iunie și octombrie, reuniunile Consiliului se desfășoară la Luxemburg2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...