Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 279/2004 de orientare pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ozonul din aerul înconjurător (notificată cu numărul C(2004) 764) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004D0279

Modificări (...)

În vigoare de la 25 martie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 19 martie 2004
de orientare pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/3/CE a
Parlamentului European și a Consiliului privind ozonul din aerul
înconjurător (notificată cu numărul C(2004) 764) (Text cu
relevanță pentru SEE) (2004/279/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 februarie 2002 privind ozonul din aerul înconjurător1, în special articolul 12 alineatul (1),

întrucât:

(1) Directiva 2002/3/CE stabilește obiective pe termen lung, valori țintă, un prag de alertă și un prag de informare pentru concentrațiile de ozon din aerul înconjurător.

(2) Articolul 7 din Directiva 2002/3/CE solicită statelor membre ca, în anumite condiții speciale, să elaboreze planuri de acțiune pe termen scurt pentru zonele în care există riscul depășirii pragului de alertă. Orientările elaborate de Comisie în acest sens trebuie, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3), să furnizeze statelor membre exemple de măsuri a căror eficacitate a fost deja evaluată.

(3) În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2002/3/CE, Comisia ar trebui să furnizeze statelor membre linii directoare în vederea unei strategii adecvate de măsurare a substanțelor precursoare ale ozonului din aerul înconjurător, ca parte a orientării ce urmează să fie elaborată în temeiul articolului 12 din directiva respectivă.

(4) La elaborarea orientării și a liniilor directoare în cauză, Comisia a solicitat expertize din statele membre și de la Agenția Europeană de Mediu.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat prin articolul 12 alineatul (2) din Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător2,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 67, 9.3.2002, p. 14.

2 JO L 296, 21.11.1996, p. 55.

Articolul 1

(1) Orientarea privind elaborarea planurilor de acțiune pe termen scurt în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2002/3/CE trebuie să fie conformă cu descrierea din anexa I la prezenta decizie.

(2) La elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de acțiune pe termen scurt, statele membre iau în considerare exemplele relevante de măsuri prevăzute în anexa II la prezenta decizie, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2002/3/CE.

(3) Liniile directoare pentru o strategie adecvată de măsurare a substanțelor precursoare ale ozonului în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2002/3/CE trebuie să fie conforme cu descrierea din anexa III la prezenta decizie.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...