Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 217/2004 de adoptare a unei liste de materii prime a căror circulație sau utilizare pentru nutriția animalelor este interzisă [notificată cu numărul C(2004) 583] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004D0217

Modificări (...)

În vigoare de la 05 martie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 1 martie 2004
de adoptare a unei liste de materii prime a căror circulație sau
utilizare pentru nutriția animalelor este interzisă [notificată cu
numărul C(2004) 583] (Text cu relevanță pentru SEE) (2004/217/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulația și utilizarea materiilor prime furajere, de modificare a Directivelor 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE și 93/74/CEE și de abrogare a Directivei 77/101/CEE1, în special articolul 11 litera (b),

___________

1 JO L 125, 23.5.1996, p. 35; Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

întrucât:

(1) Decizia 91/516/CEE a Comisiei2 stabilește o listă de ingrediente a căror utilizare în furajele combinate este interzisă, în conformitate cu Directiva 79/373/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind circulația furajelor combinate3. Interdicția prevăzută de această din urmă decizie nu reglementează circulația unor astfel de ingrediente ca furaje sau utilizarea directă a acestora ca furaje. Lista menționată a fost modificată de câteva ori.

___________

2 JO L 281, 9.10.1991, p. 23; Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2000/285/CE (JO L 94, 14.4.2000, p. 43).

3 JO L 86, 6.4.1979, p. 30; Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

(2) Directiva 2000/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului4 prevede ca, pe baza Directivei 96/25/CE de înlocuire a Deciziei 91/516/CEE, să se întocmească o listă de materii prime a căror circulație sau utilizare în calitate de materii prime furajere să fie interzisă, astfel încât domeniul interdicțiilor să fie general și să se aplice atât utilizării materiilor prime furajere ca atare, cât și utilizării acestora în furaje combinate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...