Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 71/2003 privind cerințele esențiale pentru echipamentele de radiocomunicații maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidența Convenției SOLAS și participării la Sistemul global de salvare și siguranță pe mare (GMDSS) (notificat cu nr. C(2003) 2912) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004D0071

Modificări (...)

În vigoare de la 23 ianuarie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA 2004/71/CE A COMISIEI
din 4 septembrie 2003
privind cerințele esențiale pentru echipamentele de
radiocomunicații maritime destinate utilizării pe navele care nu
intră sub incidența Convenției SOLAS și participării la Sistemul
global de salvare și siguranță pe mare (GMDSS) (notificat cu nr.
C(2003) 2912) (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 1995/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele de radiocomunicații și echipamentele terminale de telecomunicații, precum și recunoașterea reciprocă a conformității1 acestora, în special articolul 3 alineatul (3) litera (e),

___________

1 JO L 91, 7.4.1999, p. 10.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...