Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 12/2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene (BCE/2004/12) (2004/526/CE)
Număr celex: 32004D0012(01

Modificări (...)

În vigoare de la 30 iunie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Decizia Băncii Centrale Europene
din 17 iunie 2004
de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului general al
Băncii Centrale Europene (BCE/2004/12) (2004/526/CE)

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 46.4,

DECIDE:

Articol unic

Regulamentul de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene din 1 septembrie 1998 se înlocuiește cu următorul text, care intră în vigoare la 1 iulie 2004.

"Regulament de procedură al Consiliului general al
Băncii Centrale Europene

CAPITOL PRELIMINAR

Articolul 1
Definiții

Prezentul regulament de procedură completează Tratatul de instituire a Comunității Europene și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Termenii utilizați în prezentul regulament de procedură au același sens ca și în tratat și în statut.

CAPITOLUL I
Consiliul general

Articolul 2
Data și locul ședințelor Consiliului general

(1) Consiliul general stabilește datele ședințelor sale la propunerea președintelui.

(2) Președintele convoacă o ședință a Consiliului general în cazul în care cel puțin trei membri ai Consiliului general prezintă o cerere în acest sens.

(3) Președintele convoacă, de asemenea, ședințe ale Consiliului general ori de câte ori consideră necesar.

(4) În principiu, ședințele Consiliului general au loc la sediul Băncii Centrale Europene (BCE).

(5) De asemenea, ședințele pot avea loc sub formă de teleconferință, cu excepția cazului în care cel puțin trei guvernatori nu sunt de acord cu acest lucru.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...