Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 2/2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (BCE/2004/2)
Număr celex: 32004D0002

Modificări (...)

În vigoare de la 18 martie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Decizia Băncii Centrale Europene
din 19 februarie 2004
de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene
(BCE/2004/2) (2004/257/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3;

DECIDE:

Articol unic

Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, astfel cum a fost modificat la 22 aprilie 1999, astfel cum a fost modificat ulterior de Decizia BCE/1999/6 din 7 octombrie 1999 de modificare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene1, se înlocuiește cu următoarele dispoziții, care intră în vigoare la 1 martie 2004.

___________

1 JO L 314, 8.12.1999, p. 32.

REGULAMENT DE PROCEDURĂ AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

CAPITOL PRELIMINAR

Articolul 1 Definiții

Prezentul regulament de procedură completează Tratatul de instituire a Comunității Europene și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Termenii utilizați în prezentul regulament de procedură au același sens ca și în tratat și în statut. Termenul "Eurosistem" desemnează Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale (BCN) ale statelor membre a căror monedă este euro.

CAPITOLUL I CONSILIUL GUVERNATORILOR

Articolul 2 Data și locul ședințelor Consiliului guvernatorilor

2.1. Consiliul guvernatorilor stabilește datele ședințelor sale la propunerea președintelui. În principiu, Consiliul guvernatorilor se reunește la intervale regulate în conformitate cu un calendar pe care îl stabilește din timp, înainte de începutul fiecărui an calendaristic.

2.2. Președintele convoacă o ședință a Consiliului guvernatorilor în cazul în care cel puțin trei membri ai Consiliului guvernatorilor prezintă o cerere în acest sens.

2.3. Președintele convoacă, de asemenea, ședințe ale Consiliului guvernatorilor ori de câte ori consideră necesar.

2.4. În principiu, ședințele Consiliului guvernatorilor au loc la sediul BCE.

2.5. De asemenea, ședințele pot avea loc sub formă de teleconferință, cu excepția cazului în care cel puțin trei guvernatori nu sunt de acord cu acest lucru.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...