Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 2241/2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass)
Număr celex: 32004D2241

Modificări (...)

În vigoare de la 31 decembrie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA NR. 2241/2004/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 15 decembrie 2004
de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența
calificărilor și competențelor (Europass)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 149 și 150,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat3,

___________

1 JO C 117, 30.4.2004, p. 12.

2 JO C 121, 30.4.2004, p. 10.

3 Avizul Parlamentului European din 22 aprilie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 21 octombrie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția Parlamentului European din 14 decembrie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) O mai bună transparență a calificărilor și competențelor va facilita mobilitatea în întreaga Europă, în scopul educației continue, contribuind astfel la dezvoltarea educației și formării de calitate și va facilita mobilitatea în scopuri profesionale, atât între țări, cât și între sectoare.

(2) Planul de acțiune privind mobilitatea4 adoptat de Consiliul European întrunit la Nisa la 7-9 decembrie 2000 și Recomandarea 2001/613/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iulie 2001 privind mobilitatea în interiorul Comunității a studenților, a persoanelor în curs de formare profesională, a voluntarilor, a cadrelor didactice și formatorilor5 au recomandat generalizarea utilizării de documente care să asigure transparența calificărilor și competențelor, în vederea creării unui spațiu european al calificărilor. Planul de acțiune al Comisiei cu privire la competențe și mobilitate cheamă la dezvoltarea și consolidarea unor instrumente care să sprijine transparența și transferabilitatea calificărilor, pentru a facilita mobilitatea în interiorul și între sectoare. În cadrul Consiliului European care a avut loc la Barcelona, pe 15-16 martie 2002, s-au solicitat acțiuni complementare, pentru introducerea unor instrumente care să îmbunătățească transparența diplomelor și calificărilor. Rezoluția din 3 iunie 2002 a Consiliului privind competențele și mobilitatea6 și Rezoluția din 27 iunie 2002 a Consiliului privind educația continuă1 solicită creșterea cooperării, printre altele în vederea creării unui cadru pentru transparență și recunoaștere, pe baza instrumentelor existente.

___________

1 JO C 163, 9.7.2002, p. 1.

4 JO C 371, 23.12.2000, p. 4.

5 JO L 215, 9.8.2001, p. 30.

6 JO C 162, 6.7.2002, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...