Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 813/2004 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică atlantică [notificată cu numărul C(2004) 4032]
Număr celex: 32004D0813

Modificări (...)

În vigoare de la 29 decembrie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 7 decembrie 2004
de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei
siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică
atlantică [notificată cu numărul C(2004) 4032] (2004/813/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1, în special articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf,

întrucât:

(1) Regiunea biogeografică atlantică menționată la articolul 1 litera (c) punctul (iii) din Directiva 92/43/CEE cuprinde în întregime teritoriul Irlandei, al Țărilor de Jos și al Regatului Unit și parțial teritoriul Belgiei, Danemarcei, Franței, Germaniei, Portugaliei și Spaniei, astfel cum se prevede în harta biogeografică aprobată la 23 octombrie 2000 de către Comitetul privind habitatele, instituit în temeiul articolului 20 din respectiva directivă.

(2) Pentru regiunea respectivă, listele cu siturile propuse ca situri de importanță comunitară, în sensul articolului 1 din Directiva 92/43/CEE, au fost comunicate Comisiei între martie 2002 și iulie 2004, de către statele membre interesate, în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din directivă.

(3) Listele cu siturile propuse au fost însoțite de informații privind fiecare sit, înaintate în formatul stabilit de Decizia 97/266/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 privind formularul-tip pentru siturile propuse ca situri Natura 20002.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...