Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 798/2004 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică continentală [notificată cu numărul C(2004) 4031]
Număr celex: 32004D0798

Modificări (...)

În vigoare de la 28 decembrie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 7 decembrie 2004
de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei
siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică
continentală [notificată cu numărul C(2004) 4031] (2004/798/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1, în special articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf,

___________

1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

întrucât:

(1) Regiunea biogeografică continentală, menționată la articolul 1 litera (c) punctul (iii) din Directiva 92/43/CEE, cuprinde teritoriul Luxemburgului și părți din teritoriul Austriei, Belgiei, Republicii Cehe, Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, Lituaniei, Poloniei, Sloveniei și Suediei, astfel cum se specifică în harta biogeografică aprobată la 23 octombrie 2000 de către Comitetul privind habitatele, instituit în temeiul articolului 20 din directivă.

(2) Prezenta decizie nu include teritoriile statelor membre care au aderat la Comunitatea Europeană la 1 mai 2004. Aceste state membre au început la data menționată să transmită Comisiei propunerile lor de situri. Prin urmare, Comisia nu este în măsură să includă informațiile care provin de la statele membre în prezenta listă inițială a siturilor de importanță comunitară, în sensul Directivei 92/43/CEE. Aceste date vor face obiectul unei decizii viitoare a Comisiei, atunci când toate informațiile pertinente vor fi colectate și când se va efectua o evaluare științifică aprofundată a propunerilor de situri primite de la statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...