Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 706/2004 de instituire a forumului european pentru administrarea întreprinderii
Număr celex: 32004D0706

Modificări (...)

În vigoare de la 22 octombrie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 15 octombrie 2004
de instituire a forumului european pentru administrarea
întreprinderii (2004/706/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1) Calitatea și transparența administrării întreprinderii sunt esențiale pentru îmbunătățirea competitivității și eficienței întreprinderilor în Uniunea Europeană și pentru consolidarea drepturilor acționarilor și a protecției terților.

(2) Comisia a înființat în septembrie 2001 un grup de experți de înalt nivel în dreptul societăților comerciale, însărcinat să facă recomandări privind elaborarea unui cadru de reglementare modern în dreptul societăților comerciale; mandatul acestui grup de experți a fost prelungit pentru a se ocupa în mod special de o serie de aspecte privind administrarea întreprinderii.

(3) În urma prezentării la 4 noiembrie 2002 a raportului final al grupului de experți de înalt nivel în dreptul societăților comerciale, Consiliul a invitat Comisia să elaboreze un plan de acțiune pentru dreptul societăților comerciale și administrarea întreprinderii; acest plan de acțiune ar trebui, în special, să ofere un răspuns bine chibzuit la eșecurile înregistrate de întreprinderi în ultima vreme.

(4) Planul de acțiune al Comisiei pentru modernizarea dreptului societăților comerciale și îmbunătățirea administrării întreprinderii în Uniunea Europeană1, adoptat în mai 2003, a identificat o serie de acțiuni necesare modernizării și simplificării cadrului de reglementare, între care crearea unui forum european pentru administrarea întreprinderii.

(5) La 22 septembrie 2003, Consiliul a salutat prezentarea acestui plan de acțiune pe care îl consideră un element important pentru stabilirea unei piețe de capital transparente și sănătoase într-o Uniune lărgită; Consiliul a subscris punctului de vedere al Comisiei privind importanța consultării experților și a publicului, care este parte integrantă a dezvoltării dreptului societăților comerciale și administrării întreprinderii la nivel european, și a luat act de intenția Comisiei de a crea un forum privind sistemele de administrare a întreprinderii în cadrul Uniunii Europene.

(6) Forumul european pentru administrarea întreprinderii ar trebui să servească drept organism pentru schimbul de informații și cele mai bune practici existente în cadrul statelor membre pentru o mai bună convergență a codurilor naționale de administrare a întreprinderii și, de asemenea, drept organism de reflecție, dezbatere și recomandări către Comisie în domeniul administrării întreprinderii.

(7) Forumul european pentru administrarea întreprinderii ar trebui să își elaboreze propriul regulament de procedură și să respecte întocmai rolul și prerogativele instituțiilor2,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...