Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1138/2004 de stabilire a unei definiții comune a părților critice ale zonelor de securitate cu acces reglementat din aeroporturi (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004R1138

Modificări (...)

În vigoare de la 22 iunie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1138/2004 AL COMISIEI
din 21 iunie 2004
de stabilire a unei definiții comune a părților critice ale
zonelor de securitate cu acces reglementat din aeroporturi
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 de instituire a unor norme comune în domeniul siguranței aviației civile1, în special articolul 4 alineatul (2) și punctul 2.3 litera (a) din anexa la acesta,

___________

1 JO L 355, 30.12.2002, p. 1.

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2320/2002, Comisia trebuie să stabilească o definiție comună a părților critice ale zonelor de securitate cu acces reglementat. O astfel de definiție ar trebui să cuprindă cel puțin acele părți ale unui aeroport la care au acces pasagerii care urmează să fie îmbarcați, după trecerea prin filtrul de control, și acele părți prin care pot trece sau unde pot fi păstrate bagajele de cală ale pasagerilor care urmează să fie îmbarcați, după trecerea acestora prin filtrul de control.

(2) Este necesar ca toți membrii personalului, inclusiv echipajele de zbor, precum și obiectele pe care aceștia le transportă să treacă prin filtrul de control înainte de a li se permite accesul în părțile critice ale zonelor de siguranță cu acces reglementat.

(3) Este necesară o derogare pentru părțile unui aeroport prin care pot trece sau unde pot fi păstrate bagajele de cală ale pasagerilor care urmează să fie îmbarcați, după trecerea acestora prin filtrul de control, în cazul în care bagajele care au fost securizate ar putea fi manipulate de personalul care nu a trecut prin filtrul de control fără a se compromite nivelul de securitate. Este necesar să se ia măsuri pentru ca bagajele securizate să rămână intacte înainte de a fi încărcate la bordul unei aeronave.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...