Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1222/2004 privind elaborarea și transmiterea datelor referitoare la datoria publică trimestrială
Număr celex: 32004R1222

Modificări (...)

În vigoare de la 02 iulie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1222/2004 AL CONSILIULUI
din 28 iunie 2004
privind elaborarea și transmiterea datelor referitoare la
datoria publică trimestrială

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 104 alineatul (14) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene2,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura deficitului excesiv anexat Tratatului de instituire a Comunității Europene3 conține definiția datoriei publice exigibile la sfârșitul anului, relevantă în sensul procedurii deficitului excesiv și stabilește un calendar pentru raportarea către Comisie a datoriei publice anuale și a altor date anuale privind administrațiile publice.

(2) Furnizarea trimestrială a datelor publice, inclusiv a datelor privind datoria publică, are o importanță primordială pentru analiza economică și pentru monitorizarea corespunzătoare a situației bugetare din statele membre. Regulamentul (CE) nr. 264/2000 al Comisiei din 3 februarie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt ale finanțelor publice4, Regulamentul (CE) nr. 1221/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 iunie 2002 privind conturile trimestriale nefinanciare pentru administrația publică5 și Regulamentul (CE) nr. 501/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind conturile trimestriale financiare pentru administrația publică6 reglementează elaborarea și transmiterea datelor trimestriale privind conturile financiare și nefinanciare ale administrațiilor publice, dar nu se extind și asupra datoriei publice.

(3) Din motive de claritate, și dat fiind rolul specific al Regulamentului 3605/93 în aplicarea procedurii deficitului excesiv, ar trebui ca elaborarea și transmiterea datelor trimestriale privind datoria publică să facă obiectul unui act legislativ autonom.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...