Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1863/2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru ciupercile de cultură
Număr celex: 32004R1863

Modificări (...)

În vigoare de la 28 octombrie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1863/2004 AL COMISIEI
din 26 octombrie 2004
de stabilire a standardului de comercializare pentru ciupercile de cultură

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor din sectorul fructelor și legumelor1, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Ciupercile de cultură figurează printre produsele care trebuie să facă obiectul unor standarde de comercializare din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

Regulamentul (CE) nr. 982/2002 al Comisiei din 7 iunie 2002 de stabilire a standardului de comercializare aplicabil ciupercilor de cultură2 a făcut obiectul a mai multor modificări. Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 982/2002 trebuie așadar abrogat și înlocuit cu un regulament nou.

(2) În acest scop, și pentru a păstra transparența pe piețele internaționale, trebuie să se țină seama de standardul CEE/ONU FFV-24 referitor la comercializarea și controlul calității comerciale a ciupercilor de cultură (Agaricus), recomandat de Grupul de lucru pentru standarde de calitate a produselor agricole al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU).

(3) Aplicarea noilor standarde trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piață a produselor de o calitate nesatisfăcătoare, orientarea producției astfel încât să satisfacă cerințele consumatorilor și facilitarea relațiilor comerciale pe baza unei concurențe loiale, contribuind astfel la creșterea rentabilității producției.

(4) Standardele se aplică în toate etapele de comercializare. Transportul la distanță, depozitarea pe o perioadă determinată de timp sau diferitele manipulări la care sunt supuse produsele pot atrage după sine diferite alterări datorate evoluției biologice a acestor produse sau caracterului lor mai mult sau mai puțin perisabil. Aceste alterări trebuie luate în considerare la aplicarea standardelor în etapele de comercializare care urmează după etapa de expediere.

(5) Deoarece produsele din categoria "Extra" trebuie să facă obiectul unui triaj și al unei ambalări deosebit de atente, este necesar să se ia în considerare numai diminuarea stării de prospețime și de turgescență.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003 p. 64).

2 JO L 150, 8.6.2002, p. 45, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 907/2004 (JO L 163, 30.4.2004, p. 50).

Articolul 1

Standardul de comercializare aplicabil ciupercilor de cultură din domeniul de aplicare al codului NC 0709 51 00, apare în anexă.

Standardul se aplică în toate etapele de comercializare, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...