Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1862/2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru pepenii verzi
Număr celex: 32004R1862

Modificări (...)

În vigoare de la 28 octombrie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1862/2004 AL COMISIEI
din 26 octombrie 2004
de stabilire a standardului de comercializare pentru pepenii verzi

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor1, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Pepenii verzi figurează printre produsele care trebuie să facă obiectul standardelor de comercializare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96. Regulamentul (CE) nr. 1093/97 al Comisiei din 16 iunie 1997 de stabilire a standardelor de comercializare aplicabile pepenilor verzi2 a fost modificat de mai multe ori. Din motive de claritate, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1093/97 să fie abrogat și înlocuit de la 1 ianuarie 2005 cu un regulament nou.

(2) În acest scop, și pentru a se păstra transparența pe piețele internaționale, trebuie să se țină seama de standardul CEE/ONU FFV-37 referitor la comercializarea și controlul calității pepenilor verzi, recomandat de Grupul de lucru pentru standarde de calitate a produselor agricole al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU), precum și de modificările sale recente.

(3) Aplicarea standardelor noi trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piață a produselor de o calitate nesatisfăcătoare, orientarea producției astfel încât să satisfacă cerințele consumatorilor și facilitarea relațiilor comerciale pe baza unei concurențe loiale, contribuind astfel la creșterea rentabilității producției.

(4) Standardele se aplică în toate etapele de comercializare. Transportul la distanță, depozitarea pe o perioadă determinată de timp sau diferitele manipulări la care sunt supuse produsele pot atrage după sine diferite alterări datorate evoluției biologice a acestor produse sau caracterului lor mai mult sau mai puțin perisabil. Aceste alterări trebuie luate în considerare la aplicarea standardelor în etapele de comercializare care urmează după etapa de expediere.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003 p. 64).

2 JO L 158, 17.6.1997, p. 21, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 907/2004 (JO L 163, 30.4.2004, p. 50).

Articolul 1

Standardul de comercializare aplicabil pepenilor verzi din domeniul de aplicare al codului NC 0807 11 apare în anexă.

Standardul se aplică în toate etapele de comercializare, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

Cu toate acestea, în etapele care urmează după etapa de expediere, produsele pot să prezinte, în raport cu cerințele standardului:

(a) o ușoară diminuare a stării de prospețime și de turgescență;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...