Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1861/2004 de stabilire a standardului de comercializare pentru piersici și nectarine
Număr celex: 32004R1861

Modificări (...)

În vigoare de la 28 octombrie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1861/2004 AL COMISIEI
din 26 octombrie 2004
de stabilire a standardului de comercializare pentru piersici și nectarine

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor1, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Piersicile și nectarinele figurează printre produsele care trebuie să facă obiectul standardelor de comercializare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

Regulamentul (CE) nr. 2335/1999 al Comisiei din 3 noiembrie 1999 de stabilire a standardului de comercializare pentru piersici și nectarine2 a fost modificat de mai multe ori și nu mai poate asigura claritate juridică. Acest regulament trebuie, așadar, să facă obiectul unei reformări în consecință. În acest scop, și pentru a păstra transparența pe piețele internaționale, trebuie să se țină seama de standardul CEE/ONU FFV-26 privind comercializarea și controlul calității comerciale a piersicilor și nectarinelor, recomandat de Grupul de lucru pentru standarde de calitate a produselor agricole al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU), precum și de recomandarea sa care introduce criterii minime de maturitate aplicabile piersicilor și nectarinelor.

(2) Aplicarea acestor standarde trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piață a produselor de o calitate nesatisfăcătoare, să orienteze producția astfel încât să satisfacă cerințele consumatorilor și să faciliteze relațiile comerciale pe baza unei concurențe loiale, contribuind astfel la creșterea rentabilității producției.

(3) Standardele se aplică în toate etapele de comercializare. Transportul la distanță, depozitarea pe o perioadă determinată de timp sau diferitele manipulări la care sunt supuse produsele pot atrage după sine diferite alterări datorate evoluției biologice a acestor produse sau caracterului lor mai mult sau mai puțin perisabil. Este necesar să se țină seama de aceste alterări în aplicarea standardelor în etapele de comercializare care urmează după etapa de expediere.

(4) Întrucât produsele din categoria "Extra" trebuie să facă obiectul unui triaj și al unei ambalări deosebit de atente, trebuie să se ia în considerare numai diminuarea stării de prospețime și de turgescență.

(5) Pentru a nu perturba piața piersicilor și a nectarinelor comunitare în mijlocul unei perioade de comercializare, aplicarea prezentului regulament trebuie amânată pentru 1 martie 2005.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

2 JO L 281, 4.11.1999, p. 11. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 907/2004 (JO L 163, 30.4.2004, p. 50).

Articolul 1

Standardul de comercializare pentru piersicile și nectarinele din domeniul de aplicare al codului NC 0809 30 apare în anexă.

Standardul se aplică în toate etapele de comercializare, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2200/96.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...