Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 125 al Comisiei Economice pentru Europa din cadrul Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește câmpul de vizibilitate spre înainte al conducătorului autovehiculului [2018/116]
Număr celex: 42018X0116

Modificări (...)

În vigoare de la 25 ianuarie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare a prezentului regulament se verifică în ultima versiune a documentului privind situația documentului CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 1 la seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 8 octombrie 2016

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică câmpului de vizibilitate de 180° spre înainte al conducătorilor vehiculelor de categoria M1 (1).

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3.), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, para. 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

1.2. Obiectivul său este asigurarea unui câmp de vizibilitate adecvat atunci când parbrizul și celelalte suprafețe transparente sunt uscate și curate.

1.3. Cerințele prezentului regulament sunt formulate astfel încât să se aplice vehiculelor de categoria M1 care au locul pentru conducător situat în stânga. În cazul vehiculelor de categoria M1 care au locul pentru conducător situat în dreapta, aceste cerințe se aplică, după caz, prin inversarea criteriilor.

2. DEFINIȚII ÎN SENSUL PREZENTULUI REGULAMENT:

2.1. "Omologarea unui tip de vehicul" înseamnă întreaga procedură prin care o parte contractantă la acord certifică faptul că un tip de vehicul îndeplinește cerințele tehnice ale prezentului regulament.

2.2. "Tip de vehicul în privința câmpului de vizibilitate" înseamnă vehicule care nu diferă în aspecte esențiale precum:

2.2.1. formele și amenajările exterioare și interioare, în limitele suprafeței prevăzute la punctul 1 de mai sus, care pot afecta vizibilitatea; și

2.2.2. forma și dimensiunile parbrizului și fixarea acestuia.

2.3. "Sistem de referință tridimensional" înseamnă un sistem de referință care constă într-un plan vertical longitudinal X-Z, un plan orizontal X-Y și un plan vertical transversal Y-Z (a se vedea figura 6 din apendicele la anexa 4); sistemul servește la determinarea distanțelor relative dintre poziția prevăzută pentru punctele de pe planuri și poziția lor reală pe vehicul. Metoda care permite situarea vehiculului în raport cu cele trei planuri este indicată în anexa 4; toate coordonatele raportate la sol se calculează pentru un vehicul în stare de funcționare (2) plus un pasager așezat pe locul din față, masa pasagerului fiind de 75 kg ± 1 %.

(2) Masa unui vehicul în stare de funcționare include masa vehiculului și a caroseriei sale cu lichid de răcire, lubrifianți, combustibil, alte lichide la capacitatea de 100 %, unelte, roată de rezervă și conducător. Masa conducătorului se evaluează a fi egală cu 75 kg (distribuite după cum urmează: 68 kg pentru masa ocupantului și 7 kg pentru masa bagajului, în conformitate cu standardul ISO 2416:1992). Rezervorul este umplut la 90 % din capacitatea totală, iar celelalte instalații care conțin lichide (altele decât cele destinate apelor reziduale), la 100 % din capacitatea declarată de producător.

2.3.1. Vehiculele echipate cu o suspensie care permite reglarea gărzii la sol vor fi încercate în condițiile normale de utilizare specificate de către producător.

2.4. "Puncte de reper primare" înseamnă adânciturile, suprafețele, marcajele și semnele de identificare existente pe caroseria vehiculului. Tipul de reper utilizat și poziția fiecărui reper (în coordonatele x, y și z ale sistemul de referință tridimensional) precum și distanța acestora față de un plan teoretic reprezentând solul trebuie indicate de către producător. Aceste repere pot fi cele utilizate la montarea caroseriei.

2.5. "Unghi de înclinare a spătarului" înseamnă unghiul definit la punctul 2.6 sau 2.7. din anexa 1 la versiunea revizuită a Rezoluției consolidate privind construcția vehiculelor (R.E.3) (3).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...