Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 907/2004 de modificare a standardelor de comercializare aplicabile fructelor și legumelor proaspete în ceea ce privește prezentarea și marcajul
Număr celex: 32004R0907

Modificări (...)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 907/2004 AL COMISIEI
din 29 aprilie 2004
de modificare a standardelor de comercializare aplicabile fructelor
și legumelor proaspete în ceea ce privește prezentarea și marcajul

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței fructelor și legumelor1, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Standardele de comercializare pentru fructele și legumele proaspete, stabilite în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, stabilesc dispoziții referitoare la prezentarea produselor în ambalaj și impun marcarea tuturor coletelor cu toate informațiile necesare în ceea ce privește identificarea ambalatorului sau expeditorului, natura produsului, originea acestuia și caracteristicile sale comerciale.

(2) Este o practică comună în domeniu să se fixeze etichete autocolante individuale pe fructe în scopuri publicitare sau în alte scopuri. Dezvoltarea acestei practici pentru produsele cele mai fragile face necesară adoptarea unor norme care vizează prevenirea deteriorării produselor prin etichetele respective.

(3) Evoluția recentă din sectorul fructelor și legumelor se caracterizează în special prin pregătirea, din ce în ce mai frecvent chiar în regiunea de producție, a ambalajelor de vânzare astfel cum sunt definite la anexa IV partea 1 litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 1148/2001 al Comisiei din 12 iunie 2001 privind controalele de conformitate cu standardele de comercializare aplicabile în sectorul fructelor și legumelor proaspete2. Prin urmare, în acest caz, ambalajele de vânzare sunt adesea transportate către piețele de consum în colete sau ambalaje de transport reutilizabile.

(4) Pentru a se ține seama de dezvoltarea acestor practici de ambalare a fructelor și legumelor și pentru a se evita în special confuzia care poate apărea atunci când se schimbă etichetele coletelor sau ambalajelor de transport reutilizabile, este oportun să se scutească ambalajele de transport de marcajul indicațiilor prevăzute de standardele de comercializare, cu condiția, totuși, ca ambalajele de vânzare să fie corect marcate și vizibile. În cazul în care coletele sau ambalajele de transport sunt paletizate, este, de asemenea, necesar să se prevadă un marcaj general pentru paleți.

(5) Este, de asemenea, oportun să se prevadă posibilitatea de a marca preambalajele, astfel cum sunt definite de anexa IV partea 1 litera (l) la Regulamentul (CE) nr. 1148/2001, cu numele vânzătorului în locul numelui ambalatorului sau expeditorului, în special pentru apropierea de dispozițiile aplicabile tuturor produselor alimentare preambalate, astfel cum sunt definite de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora3, cu condiția ca informațiile care figurează pe preambalajele respective să permită cunoașterea mai ușoară a ambalatorului și/sau a expeditorului.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

2 JO L 156, 13.6.2001, p. 9. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 408/203 (JO L 62, 6.3.2003, p. 8).

3 JO L 109, 6.5.2000, p. 29. Directivă modificată ultima dată de Directiva 2003/89/CE (JO L 308, 25.11.2003, p. 15).

Articolul 1

La titlul V (Dispoziții privind prezentarea), punctul B (Ambalarea), din anexele la regulamentele menționate de anexa I la prezentul regulamentul și la titlul V (Dispoziții privind prezentarea), punctul C (Ambalarea), din anexele la regulamentele menționate de anexa II la prezentul regulament, se adaugă următorul paragraf:

"Etichetele aplicate individual pe produse trebuie să fie astfel încât, atunci când sunt dezlipite, acest lucru să nu lase urme vizibile de lipici, nici defecte pe epidermă."

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...