Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 806/2004 privind promovarea egalității sexelor în cooperarea pentru dezvoltare
Număr celex: 32004R0806

Modificări (...)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 806/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind promovarea egalității sexelor în cooperarea pentru dezvoltare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 179,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat1,

___________

1 Avizul Parlamentului European din 18 decembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 19 februarie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Reuniunea la nivel înalt a Mileniului Națiunilor Unite a integrat egalitatea sexelor și emanciparea femeilor printre obiectivele sale de dezvoltare, însoțindu-le de scopuri clar definite din domeniul educației, care urmează să fie realizate până în 2015.

(2) Două treimi dintre copiii neșcolarizați sunt fete; în cazul fetelor, ratele de școlarizare rămân mai mici decât în cazul băieților, iar rata abandonului școlar este mai mare.

(3) Articolul 3 alineatul (2) din tratat prevede ca, pentru toate acțiunile prevăzute la articolul 3, în special în cadrul unei politici în domeniul cooperării pentru dezvoltare, Comunitatea încearcă să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea dintre bărbați și femei.

(4) Femeile constituie o majoritate covârșitoare a populațiilor sărace de pe planetă. Promovarea egalității sexelor este, prin urmare, importantă în perspectiva obiectivului superior de reducere a sărăciei, stabilit în perspectiva anului 2015.

(5) Egalitatea dintre femei și bărbați în toate categoriile de vârstă este recunoscută ca fiind un factor esențial în lupta efectivă și eficientă împotriva sărăciei. Pentru a atinge obiectivul egalității sexelor prin strategia de integrare a acestei dimensiuni, este necesar ca această ultimă măsură să fie însoțită de măsuri specifice în favoarea femeilor de toate vârstele.

(6) Contribuția femeilor la dezvoltare întâmpină numeroase obstacole care limitează rezultatul muncii acestora și le reduc avantajele, atât pentru ele, cât și pentru ansamblul societății. Importanța rolului economic, social și ecologic pe care femeile îl joacă de-a lungul vieții în țările în curs de dezvoltare a condus la recunoașterea din ce în ce mai mare, la nivel internațional, a caracterului indispensabil pentru o dezvoltare durabilă reală pe care îl prezintă participarea acestora fără rezerve și fără discriminare.

(7) Comunitatea și statele sale membre au semnat declarația și platforma de acțiune a celei de a patra Conferințe mondiale privind femeile de la Pekin, din 1995, care subliniau necesitatea luptei împotriva obstacolelor în calea egalității sexelor în lume și care au făcut din integrarea acestei dimensiuni o strategie de promovare a egalității dintre femei și bărbați.

(8) Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei consideră discriminarea femeilor un obstacol în calea dezvoltării, iar părțile semnatare se angajează să elimine această discriminare prin toate mijloacele posibile.

(9) Regulamentul (CE) nr. 2836/98 al Consiliului din 22 decembrie 1998 privind integrarea problemelor referitoare la egalitatea sexelor în cooperarea pentru dezvoltare1 vizează promovarea mai largă a dimensiunii bărbați/femei în toate domeniile politicilor de cooperare pentru dezvoltare, precum și susținerea și facilitarea adoptării unor acțiuni care să permită combaterea marilor inegalități dintre femei și bărbați. Potrivit acestui regulament, egalitatea sexelor trebuie să ocupe un loc de prim ordin în planurile naționale definite pentru a pune în aplicare principalele elemente ale platformei de acțiune de la Pekin. Acest regulament a expirat la 31 decembrie 2003.

___________

1 JO L 354, 30.12.1998, p. 5. Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...