Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 797/2004 privind acțiunile de îmbunătățire a condițiilor de producție și comercializare a produselor apicole
Număr celex: 32004R0797

În vigoare de la 28 aprilie 2004 până la 31 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 797/2004 AL CONSILIULUI
din 26 aprilie 2004
privind acțiunile de îmbunătățire a condițiilor de producție și
comercializare a produselor apicole

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

întrucât:

(1) ca urmare a comunicării Comisiei către Consiliu și Parlamentul European referitoare la apicultura europeană din 1994, Consiliul a hotărât că trebuia propus un regulament-cadru privind apicultura.

(2) astfel, prin Regulamentul (CE) nr. 1221/973, Consiliul a stabilit regulile generale privind acțiunile de îmbunătățire a producției și comercializării mierii.

(3) de atunci, Comisia a prezentat, în februarie 2001 și ianuarie 2004, rapoarte despre aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1221/97, Consiliului și Parlamentului European. Concluziile acestor rapoarte demonstrează că este necesar să se adapteze acțiunile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1221/97 actualei situații din apicultura comunitară. În consecință, acest regulament trebuie abrogat și înlocuit cu un text nou.

(4) apicultura este un sector al agriculturii ale cărei funcții principale sunt activitatea economică și dezvoltarea rurală, producția de miere și alte produse apicole și menținerea echilibrului ecologic.

(5) este vorba de un sector caracterizat prin diversitatea condițiilor de producție și a rentabilității, precum și prin răspândirea și diversitatea agenților economici atât la nivelul producției, cât și la cel al comercializării.

(6) luând în considerare răspândirea varoozei în cursul ultimilor ani în mai multe state membre și dificultățile pe care această boală le creează pentru producția de miere, o acțiune la nivelul comunitar se dovedește necesară pentru că aceasta este o boală care nu poate fi eradicată complet și care trebuie tratată cu produse autorizate.

(7) în aceste condiții și în vederea îmbunătățirii producției și a comercializării produselor apicole în cadrul Comunității, este necesar să se elaboreze programe naționale la fiecare trei ani, care să cuprindă acțiuni de asistență tehnică, de luptă împotriva varoozei, de raționalizare a transhumanței, de gestionare a repopulării șeptelului apicol comunitar și de colaborare în cadrul programelor de cercetare în domeniul apiculturii și al produselor apicole.

(8) în vederea suplimentării datelor statistice referitoare la sectorul apiculturii, statele membre trebuie să efectueze un studiu despre structura sectorului atât la nivelul producției, cât și la cel al comercializării și al stabilirii prețurilor.

(9) cheltuielile efectuate de statele membre ca urmare a obligațiilor care decurg din prezentul regulament revin Comunității în conformitate cu articolul 2 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune4.

(10) trebuie aplicate regulile concurențiale ajutoarelor acordate de statele membre în sectorul apicol. Cu toate acestea, trebuie scutite de aplicarea regulilor referitoare la ajutoarele de stat contribuția financiară a statelor membre în favoarea măsurilor care beneficiază de asistență comunitară în conformitate cu dispozițiile din prezentul regulament, precum și ajutoarele naționale specifice pentru protecția exploatațiilor apicole defavorizate prin condiții structurale sau naturale sau în cadrul programelor de dezvoltare economică, cu excepția celor care ar fi acordate în favoarea producției sau comercializării, și stabilite reguli speciale pentru aceste ajutoare de stat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...