Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 82/2004 privind obligația transportatorilor de a comunica datele privind pasagerii
Număr celex: 32004L0082

Modificări (...)

În vigoare de la 06 august 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2004/82/CE A CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind obligația transportatorilor de a comunica datele privind pasagerii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul 2 litera (a) și articolul 63 punctul 3 litera (b),

având în vedere inițiativa Regatului Spaniei1,

___________

1 JO C 82, 5.4.2003, p. 23.

întrucât:

(1) Pentru a combate în mod eficient imigrația ilegală și pentru a ameliora controalele la frontieră, este esențial ca toate statele membre să adopte dispoziții care să stabilească obligațiile transportatorilor aerieni care transportă pasageri pe teritoriul statelor membre.

De asemenea, pentru atingerea acestui obiectiv cu o cât mai mare eficiență, trebuie armonizate cât de mult posibil sancțiunile pecuniare prevăzute de statele membre în cazul nerespectării obligațiilor care revin transportatorilor, ținând seama de diferențele între sistemele și practicile juridice ale statelor membre.

(2) Consiliul European din 25 și 26 martie 2004 a adoptat o declarație asupra combaterii terorismului, care subliniază nevoia de a accelera analiza măsurilor ce trebuie luate în acest scop și de a face progrese în ceea ce privește propunerea de directivă a Consiliului privind obligația transportatorilor de a comunica datele privind persoanele transportate, în vederea ajungerii rapid la un acord cu privire la această măsură.

(3) Este important a evita inacțiunea Comunității în combaterea imigrației ilegale.

(4) De la 1 mai 2004, Consiliul nu mai poate hotărî la inițiativa unui stat membru.

(5) Consiliul a epuizat toate posibilitățile de a obține în termen avizul Parlamentului European.

(6) Ținând seama de aceste circumstanțe excepționale, directiva ar trebui adoptată în lipsa avizului Parlamentului European.

(7) Obligațiile care trebuie impuse transportatorilor în temeiul prezentei directive sunt complementare celor stabilite în temeiul dispozițiilor articolului 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, semnată în 1990, completate de Directiva 2001/51/CE a Consiliului2, dat fiind că cele două tipuri de obligații concură la realizarea aceluiași obiectiv, și anume controlul fluxurilor migratoare și combaterea imigrației ilegale.

___________

2 JO L 187, 10.7.2001, p. 45.

(8) Fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date1, este necesar să nu se aducă atingere libertății statelor membre de a menține sau de a introduce obligații suplimentare pentru transportatorii aerieni sau pentru alte anumite categorii de transportatori, inclusiv în ceea ce privește informațiile sau datele referitoare la biletele dus-întors, indiferent dacă fac sau nu obiectul prezentei directive.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...