Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 58/1994 privind nivelul minim de instruire a navigatorilor
Număr celex: 31994L0058

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 12 decembrie 1994

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 22 noiembrie 1994
privind nivelul minim de instruire a navigatorilor
(94/58/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 84 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

acționând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189 c din Tratat(3),

întrucât în concluziile sale din 25 ianuarie 1993 privind siguranța maritimă și prevenirea poluării în cadrul Comunității, Consiliul a luat la cunoștință importanța elementului uman în exploatarea în condiții de siguranță a navelor;

întrucât în rezoluția sa din 8 iunie 1993 privind o politică comună în ceea ce privește mările fără pericole(4), Consiliul a stabilit obiectivul de eliminare a echipajelor cu calificare insuficientă și a acordat prioritate acțiunii Comunității având ca obiectiv intensificarea instruirii și pregătirii prin elaborarea de standarde comune pentru nivelurile minime de instruire și pregătire a personalului cheie, inclusiv problema utilizării unei limbi comune la bordul navelor comunitare;

întrucât standardele de instruire pentru acordarea certificatelor de competență pentru navigatori diferă de la un stat membru la altul; întrucât această diversitate a legislației naționale în sfera instruirii care face obiectul prezentei directive nu asigură nivelul de instruire solicitat în interesul siguranței maritime;

întrucât Directiva Consiliului 89/48/CEE(5) și 92/51/CEE(6) privind sistemele generale de recunoaștere a pregătirii profesionale și a instruirii se aplică profesiunilor din domeniul maritim care fac obiectul prezentei directive; întrucât acestea vor ajuta la promovarea conformității cu obligațiile stabilite în Tratat pentru eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a persoanelor și a serviciilor între statele membre;

întrucât recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor prevăzute în directivele sistemelor generale nu garantează întotdeauna un nivel standardizat de instruire pentru toți navigatorii care își desfășoară activitatea la bordul navelor care arborează pavilionul unui stat membru, inclusiv la bordul navelor înregistrate în Euros din momentul aprobării acestui registru de către Consiliu; întrucât acest lucru este, totuși, vital din punct de vedere al siguranței maritime;

întrucât este de aceea esențial să se definească un nivel minim de instruire pentru navigatorii din cadrul Comunității; întrucât este potrivit ca acțiunile în acest domeniu să se bazeze pe standardele de instruire deja convenite la nivel internațional, și anume Convenția OMI privind Standardele de Pregătire, Certificare și Efectuarea Serviciului de Cart pentru navigatori, 1978 (Convenția STCW); întrucât toate statele membre sunt părți la această convenție;

întrucât, pentru a fi conformă cu cerințele GMDSS (Liniile Directoare pentru Întreținerea Sistemului Maritim Global pentru Semnale de Apel, Pericol și Siguranță), modificarea făcută la STCW din 22 mai 1991 (Rezoluția MSC 21 (59)) introduce funcția de operator radio;

întrucât, pentru a îmbunătăți siguranța maritimă și a preveni pierderea de vieți omenești și poluarea maritimă, trebuie îmbunătățită comunicarea între membrii echipajului de la bordul navelor care navighează în apele Comunității;

întrucât personalul de la bordul navelor de călători desemnat să ajute călătorii în situații de urgență ar trebui să fie capabil să comunice cu călătorii; întrucât, în acest context ar trebui să fie luate în considerare toate dispozițiile relevante ale Rezoluției OMI A.770 (18) privind cerințele minime de instruire pentru personalul desemnat să ajute călătorii în situații de urgență pe navele de călători;

întrucât echipajele care își desfășoară activitatea la bordul navelor cisternă care transportă încărcătură nocivă sau poluantă trebuie să fie capabile să facă față în mod eficient prevenirii accidentelor și situațiilor de urgență; întrucât este foarte important să se stabilească o legătură de comunicare adecvată între comandant, ofițeri și marinari, în conformitate cu cerințele prevăzute în art. 8;

întrucât art. 8 alin. (3) este necesar deoarece standardele relevante, care trebuie să fie consacrate printr-o modificare a Convenției STCW 1978, nu au fost încă convenite în cadrul OMI;

întrucât ar trebui să fie luate măsuri pentru a se garanta că navigatorii care dețin certificate emise de statele terțe au un nivel de competență comparabil cu cel solicitat de Convenția STCW;

întrucât pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să se definească criterii comune pentru recunoașterea în cadrul Comunității a certificatelor străine; întrucât, în acest scop, Consiliul ar trebui să decidă în ceea ce privește criteriile comune, acționând în conformitate cu condițiile tratatului;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...