Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 55/1994 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la transporturile rutiere de mărfuri periculoase
Număr celex: 31994L0055

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 12 decembrie 1994

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 21 noiembrie 1994
privind armonizarea legislației statelor membre referitoare
la transporturile rutiere de mărfuri periculoase
(94/55/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 75,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

acționând în conformitate cu procedura stabilită în art. 189 c al Tratatului(3),

___________

(1) JO C 17, 20.01.1994, p. 6.

(2) JO C 195, 18.07.1994, p. 15.

(3) Avizul Parlamentului European din 3 mai 1994 (JO C 205, 25.07.1994, p. 54), poziția comună a Consiliului din 19 septembrie 1994 (JO C 301, 27.10.1994, p. 25) și decizia Parlamentului European din 17 noiembrie 1994 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(1) întrucât, de-a lungul anilor, transportul rutier de mărfuri periculoase, atât național, cât și internațional, a crescut în mod semnificativ, contribuind la creșterea pericolelor în cazul unui accident;

(2) întrucât toate statele membre, cu excepția Irlandei, sunt părți contractante ale Acordului european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR), a cărui sferă de cuprindere geografică se extinde dincolo de Comunitate și care stabilește reguli uniforme pentru transportul rutier internațional în siguranță al mărfurilor periculoase; întrucât, așadar, este de dorit ca aceste reguli să se extindă și asupra traficului național pentru a se armoniza în întreaga Comunitate condițiile în care sunt transportate mărfurile periculoase pe șosele;

(3) întrucât nici una din legile comunitare nu cuprinde tot ansamblul măsurilor necesare pentru asigurarea transportului în siguranță a mărfurilor periculoase și măsurile naționale respective variază de la un stat membru la altul; întrucât aceste discrepanțe reprezintă un obstacol în calea liberei prestări a serviciilor de transport și, mai mult, a liberei circulații a vehiculelor și a echipamentelor de transport; întrucât, pentru a se depăși acest obstacol, trebuie să se definească reguli uniforme aplicabile transportului intra-comunitar în ansamblul său;

(4) întrucât o acțiune de asemenea natură trebuie efectuată la nivelul Comunității pentru a se asigura consecvența cu alte legi comunitare, pentru a garanta un grad satisfăcător de armonizare în vederea facilitării liberei circulații a mărfurilor și a serviciilor și pentru a asigura un nivel înalt de siguranță pentru operațiunile de transport național și internațional;

(5) întrucât prevederile prezentei directive nu aduc atingere angajamentelor luate de Comunitate și de statele membre ale acesteia, în conformitate cu scopurile stabilite prin Agenda 21, Capitolul 19 la conferința Unced din iunie 1992 de la Rio de Janeiro, de a face eforturi în vederea armonizării viitoare a sistemelor de clasificare a substanțelor periculoase;

(6) întrucât nici o legislație specifică a Comunității nu reglementează în prezent condițiile de siguranță în care trebuie să se transporte agenții biologici și microorganismele modificate genetic prevăzute prin Directivele Consiliului 90/219/CEE(1), 90/220/CEE(2) și 90/679/CEE(3);

___________

(1) JO L 117, 08.05.1990, p. 1.

(2) JO L 117, 08.05.1990, p. 15.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...