Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 35/1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare
Număr celex: 31994L0035

Modificări (...)

În vigoare de la 10 septembrie 1994

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 30 iunie 1994
privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare
(94/35/CEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100 A,

având în vedere Directiva Consiliului 89/107/CEE din 21 decembrie 1988 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la aditivii alimentari autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare destinate consumului uman1, în special art. 3 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

după consultarea comitetului științific pentru alimentație,

hotărând conform procedurii menționate în art. 189 B din Tratat4,

întrucât diferențele care există între legislațiile naționale referitoare la îndulcitori și condițiile de utilizare a acestora îngrădesc libera circulație a produselor alimentare și întrucât situația menționată poate să creeze condițiile unei concurențe neloiale;

întrucât orice reglementare referitoare la îndulcitorii și condițiile de utilizare a acestora trebuie să aibă ca motiv principal necesitatea protejării și informării consumatorilor;

întrucât, având în vedere cele mai recente informații științifice și toxicologice, utilizarea acestor substanțe nu trebuie să fie permisă decât pentru anumite produse alimentare și în anumite condiții de utilizare;

întrucât prezenta directivă nu aduce atingere normelor referitoare la alte funcții decât proprietățile de îndulcire ale substanțelor reglementate de prezenta directivă;

întrucât, în vederea înlocuirii zahărului, se justifică utilizarea îndulcitorilor pentru producerea alimentelor cu valoare calorică redusă, a produselor alimentare necariogenice sau a celor fără adaos de zahăr, pentru prelungirea termenului de valabilitate prin înlocuirea zahărului și pentru producerea produselor dietetice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 40, 11.02.1989, p. 27. Directiva modificată de Directiva 94/34/CE (vezi pag. 1 din prezentul Jurnal Oficial).

2 JO C 206, 13.08.1992, p. 3.

3 JO C 332, 16.12.1992, p. 10.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...