Parlamentul României

Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 aprilie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prevederile Legii nr. 71/1995 și ale Legii nr. 64/1997 se aplică absolvenților învățământului superior particular care au fost înmatriculați în anul I de studii în anii 1990-1996 la specializări neautorizate să funcționeze provizoriu la data înscrierii la examenul de selecție.

Art. 2. -

Sunt exceptați de la prevederile art. 1 și se pot prezenta la examenul de licență sau de absolvire, fără a susține examenul de selecție, absolvenții care au început studiile la specializările autorizate să funcționeze provizoriu, dar cărora ulterior li s-a retras această autorizare sau care au intrat în lichidare, precum și cei care au început studiile la specializări neautorizate, dar care sunt autorizate să funcționeze provizoriu la data susținerii examenului de licență sau de absolvire.

Art. 3. -

Pentru absolvenții prevăzuți la art. 1 și 2 examenul de selecție, examenul de licență sau de absolvire se organizează în instituții de învățământ superior de stat, care au acreditate specializările respective sau specializări înrudite din același profil.

Art. 4. -

Examenele prevăzute la art. 1 și 3 se pot susține la instituții de învățământ superior acreditate, stabilite de Ministerul Educației Naționale, în oricare dintre sesiunile programate, cu acoperirea cheltuielilor de examen hotărâte de senatul universitar.

Art. 5. -

Dispozițiile din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 6 iulie 1995, și din Legea nr. 64/1997 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile și instituțiile din învățământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997, contrare prezentei legi, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA

București, 24 aprilie 2000.

Nr. 60.

;
se încarcă...