Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 116/2007 privind rezervarea seriei naționale de numere care încep cu "116" ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social [notificată cu numărul C(2007) 249] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32007D0116

Modificări (...)

În vigoare de la 17 februarie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 15 februarie 2007
privind rezervarea seriei naționale de numere care încep cu "116"
ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social
[notificată cu numărul C(2007) 249]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2007/116/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice ("directiva-cadru")(1), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Se dorește ca cetățenii statelor membre, inclusiv călătorii și utilizatorii cu dizabilități, să poată avea acces la anumite servicii cu caracter social apelând aceleași numere ușor de recunoscut în toate statele membre. În prezent, în statele membre se utilizează diferite sisteme de numerotare și apelare, dar nu există niciun sistem comun de numerotare care să rezerve numere de telefon identice pentru astfel de servicii în Comunitate. Prin urmare, este necesară adoptarea unei măsuri comunitare în acest sens.

(2) Armonizarea resurselor de numerotare este necesară pentru ca utilizatorii finali să aibă acces la aceste servicii furnizate în diferite state membre apelând același număr. Combinația "același număr - același serviciu" va asigura faptul că un anumit serviciu va fi întotdeauna asociat cu un număr specific pentru întreaga Comunitate, indiferent de statul membru în care este furnizat. Astfel, serviciul respectiv va avea o identitate paneuropeană în beneficiul cetățeanului european, care va ști că, formând același număr, va avea acces la același tip de serviciu în diferite state membre. Această măsură va încuraja dezvoltarea serviciilor paneuropene.

(3) Pentru a reflecta funcția socială a serviciilor respective, numerele armonizate ar trebui să fie numere de apel gratuit, fără ca acest lucru să însemne că operatorii sunt obligați să suporte costul apelurilor către numerele care încep cu 116. Prin urmare, gratuitatea numerelor este o componentă esențială a armonizării în curs de desfășurare.

(4) Este necesar să se prevadă condiții strâns legate de controlul naturii serviciului furnizat, pentru a se garanta că numerele armonizate sunt utilizate pentru furnizarea tipului de serviciu reglementat prin prezenta decizie.

(5) Poate fi necesar ca dreptul de utilizare a unui anumit număr armonizat să facă obiectul unor condiții specifice, solicitându-se, de exemplu, ca serviciul corespunzător numărului să fie furnizat 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

(6) În conformitate cu directiva-cadru, autoritățile naționale de reglementare sunt responsabile de gestionarea planurilor naționale de numerotare și de controlul alocării resurselor naționale de numerotare către anumite întreprinderi. În conformitate cu articolul 6 și articolul 10 din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații elec tronice ("directiva privind autorizarea")(2), utilizarea numerelor poate face obiectul anumitor condiții, iar nerespectarea condițiilor respective poate atrage după sine aplicarea anumitor sancțiuni.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...