Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 98/2007 privind utilizarea armonizată a spectrului radio pentru benzile de frecvență de 2 GHz în vederea punerii în aplicare a sistemelor care furnizează servicii mobile prin satelit [notificată cu numărul C(2007) 409] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32007D0098

Modificări (...)

În vigoare de la 15 februarie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 14 februarie 2007
privind utilizarea armonizată a spectrului radio pentru benzile de
frecvență de 2 GHz în vederea punerii în aplicare a sistemelor
care furnizează servicii mobile prin satelit
[notificată cu numărul C(2007) 409]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2007/98/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio)(1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Utilizarea eficientă și coerentă a spectrului radio este esențială în vederea dezvoltării serviciilor de comunicare electronică și poate contribui la stimularea creșterii, competitivității și creării de locuri de muncă în Comunitatea Europeană; accesul la spectru trebuie facilitat în vederea ameliorării eficienței, promovării inovării, precum și acordării unei mai mari flexibilități utilizatorilor și a mai multor opțiuni consumatorilor, ținând cont concomitent de obiectivele de interes comun(2).

___________

(1) JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2) Concluziile 15530/04 și 15533/04 ale Consiliului din 3.12.2004.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...