Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 45/2007 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (BCE/2006/24) (2007/45/CE)
Număr celex: 32006D0024(01)ë

Modificări (...)

În vigoare de la 31 ianuarie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 30,

întrucât:

(1) În vederea aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană și a intrării respectivelor bănci centrale naționale (BCN) în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) la 1 ianuarie 2007, Decizia BCE/2006/21 din 15 decembrie 2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(1) stabilește de la 1 ianuarie 2007 noile ponderi atribuite fiecărei BCN care va fi membră a SEBC la 1 ianuarie 2007 în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul majorat al Băncii Centrale Europene (BCE) (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiție pentru capital" și, respectiv, "grila de repartiție pentru capital").

(2) În consecință, trebuie să fie ajustate creanțele pe care BCE le-a creditat în temeiul articolului 30.3 din statut către BCN ale statelor membre care au adoptat euro (denumite în continuare "BCN participante") și care sunt echivalente contribuțiilor către BCE a BCN participante constând în active din rezervele valutare (denumite în continuare "creanțe"). Din acest motiv, acele BCN participante ale căror creanțe cresc datorită extinderii grilei de repartiție pentru capital la 1 ianuarie 2007 trebuie să efectueze în compensare un transfer către BCE, iar BCE trebuie să efectueze în compensare un transfer către acele BCN participante ale căror creanțe scad ca urmare a acestei extinderi.

(3) Începând cu 1 ianuarie 2007, plafonul aplicabil valorii activelor din rezervele valutare care pot fi transferate către BCE este echivalent cu 57 606 524 025,77 EUR.

(4) În conformitate cu principiile generale ale echității, tratamentului egal și protejării așteptărilor legitime care stau la baza statutului, acele BCN participante a căror cotă relativă în valoarea capitalului propriu acumulat al BCE crește datorită ajustărilor sus-menționate trebuie, de asemenea, să efectueze un transfer compensatoriu către BCN participante a căror cotă relativă scade.

(5) Pentru a se calcula ajustarea valorii cotei fiecărei BCN participante în valoarea acumulată a capitalului propriu al BCE, ponderile fiecărei BCN participante în grila de repartiție pentru capital până la 31 decembrie 2006 și începând cu 1 ianuarie 2007 trebuie exprimate ca procent din capitalul total al BCE subscris de toate BCN participante.

(6) În consecință, se impune adoptarea unei noi decizii BCE care să abroge Decizia BCE/2003/21 din 18 decembrie 2003 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la rezervele și provizioanele BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate(2) și Decizia BCE/2004/8 din 22 aprilie 2004 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene, pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și a unor măsuri privind probleme financiare conexe(3).

(7) În temeiul articolului 1 din Decizia 2006/495/CE a Consiliului din 11 iulie 2006 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat privind adoptarea de către Slovenia a monedei unice la 1 ianuarie 2007(4), derogarea în favoarea Sloveniei prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare din 2003 (5) se abrogă de la 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...