Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 44/2007 de stabilire a termenilor și a condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat (BCE/2006/23) (2007/44/CE)
Număr celex: 32006D0023(01)ê

Modificări (...)

În vigoare de la 31 ianuarie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 28.5,

întrucât:

(1) Ajustarea ponderilor atribuite băncilor centrale naționale (BCN) în grila extinsă de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumite în continuare "ponderile în grila de repartiție pentru capital" și, respectiv, "grila de repartiție pentru capital"), astfel cum sunt prevăzute în Decizia BCE/2006/21 din 15 decembrie 2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(1) impune Consiliului guvernatorilor să stabilească termenii și condițiile privind transferurile cotelor din capital între BCN care sunt membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la 31 decembrie 2006 pentru a asigura că distribuirea acestor cote corespunde ajustărilor efectuate. În consecință, este necesară adoptarea unei noi decizii BCE care să abroge începând cu 1 ianuarie 2007 Decizia BCE/2004/7 din 22 aprilie 2004 de stabilire a termenilor și a condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat(2).

(2) Bulgarian National Bank și Banca Națională a României nu vor intra în SEBC înainte de 1 ianuarie 2007, ceea ce înseamnă că transferurile cotelor din capital în temeiul articolului 28.5 din statut nu li se vor aplica cu această ocazie.

(3) Decizia BCE/2006/22 din 15 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale participante(3) stabilește modalitatea și măsura în care BCN ale statelor membre care au adoptat moneda euro (denumite în continuare "BCN participante") sunt supuse obligației de a vărsa capitalul BCE având în vedere grila extinsă de repartiție pentru capital. Decizia BCE/2006/26 din 18 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale neparticipante(4) stabilește cota procentuală pe care BCN ale statelor membre care nu adoptă moneda euro la 1 ianuarie 2007 (denumite în continuare "BCN neparticipante") sunt obligate să o verse la 1 ianuarie 2007 având în vedere grila extinsă de repartiție pentru capital.

(4) BCN participante, cu excepția Banka Slovenije, au vărsat deja cotele din capitalul subscris al BCE în temeiul Deciziei BCE/2004/6 din 22 aprilie 2004 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale participante(5). Ținând cont de aceasta, articolul 2 alineatul (1) din Decizia BCE/2006/22 prevede că o BCN participantă trebuie fie să transfere o sumă suplimentară către BCE, fie să primească înapoi o anumită sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în tabelul din articolul 1 din Decizia BCE/2006/22.

(5) În plus, articolul 2 alineatul (1) și articolul 2 alineatul (2) din Decizia BCE/2006/30 din 30 decembrie 2006 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare și contribuția la rezervele și provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Banka Slovenije(6) prevăd că Banka Slovenije, care va fi o BCN participantă de la 1 ianuarie 2007, este supusă obligației de a vărsa cota restantă din subscrierea sa la capitalul BCE, pentru a ajunge la suma indicată în dreptul numelui său în tabelul din articolul 1 din Decizia BCE/2006/22, ținând cont de grila extinsă de repartiție pentru capital.

(6) De asemenea, BCN neparticipante, cu excepția Bulgarian National Bank și a Băncii Naționale a României, au vărsat deja cotele din capitalul subscris al BCE, în temeiul Deciziei BCE/2004/10 din 23 aprilie 2004 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale neparticipante(7). Ținând cont de aceasta, articolul 2 alineatul (1) din Decizia BCE/2006/26 prevede că fiecare dintre acestea trebuie fie să transfere o sumă suplimentară către BCE, fie să primească înapoi o anumită sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în tabelul din articolul 1 din Decizia BCE/2006/26. Articolul 2 alineatul (2) din Decizia BCE/2006/26 prevede că Bulgarian National Bank și Banca Națională a României trebuie să transfere către BCE sumele indicate în dreptul numelor lor în tabelul din articolul 1 din aceeași decizie,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...