Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 43/2007 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale participante (BCE/2006/22)
Număr celex: 32006D0022(01

Modificări (...)

În vigoare de la 31 ianuarie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 28.3,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2004/6 din 22 aprilie 2004 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale participante(1) a stabilit modalitatea și măsura în care băncile centrale naționale (BCN) ale statelor membre care au adoptat moneda euro (denumite în continuare BCN participante) erau supuse obligației de vărsare a capitalului Băncii Centrale Europene (BCE) la 1 mai 2004.

(2) În vederea aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană și a intrării respectivelor BCN în SEBC la 1 ianuarie 2007, Decizia BCE/2006/21 din 15 decembrie 2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(2) stabilește de la 1 ianuarie 2007 noile ponderi atribuite fiecărei BCN care va fi membră a SEBC la 1 ianuarie 2007 în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul majorat al BCE (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiție pentru capital" și, respectiv, "grila de repartiție pentru capital").

(3) De la 1 ianuarie 2007 capitalul subscris al BCE este de 5 760 652 402,58 EUR.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...