Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 119/1993 privind protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii
Număr celex: 31993L0119

Modificări (...), Referințe (9)

În vigoare de la 31 decembrie 1993

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 93/119/CE A CONSILIULUI
din 22 decembrie 1993
privind protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât Directiva 74/577/CEE4 a Consiliului a stabilit normele privind asomarea animalelor înainte de sacrificare;

întrucât Convenția europeană pentru protecția animalelor destinate sacrificării a fost aprobată în numele Comunității prin Decizia 88/306/CEE5 a Consiliului; întrucât domeniul de aplicare al convenției este mai larg decât normele comunitare actuale ce se aplică acestui domeniu;

întrucât legislația națională privind protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii produce un impact asupra condițiilor de concurență și, în consecință, asupra funcționării pieței comune a produselor agricole;

întrucât este necesară stabilirea unor standarde minime comune pentru protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii în scopul asigurării unei dezvoltări raționale a producției, cât și pentru a facilita realizarea pieței interne a animalelor și produselor animale;

întrucât în momentul sacrificării sau uciderii animalele trebuie ferite de orice durere sau suferință ce pot fi evitate;

întrucât, cu toate acestea, este necesar să se permită desfășurarea experimentelor tehnice și științifice și să se țină seama de cerințele speciale ale anumitor ritualuri religioase;

întrucât normele trebuie să asigure o protecție satisfăcătoare, în momentul sacrificării sau uciderii, pentru animalele care nu intră sub incidența Convenției;

întrucât în declarația privind protecția animalelor anexată Actului final al Tratatului privind Uniunea Europeană, conferința solicită Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, precum și statelor membre ca, atunci când acestea redactează și pun în aplicare legislația comunitară privind politica agricolă comună, să acorde o atenție sporită cerințelor de bunăstare animală;

întrucât, procedând în acest mod, acțiunile comunitare trebuie să îndeplinească cerințele care decurg din principiul subsidiarității prevăzut la articolul 3b din Tratat;

întrucât Directiva 74/577/CEE trebuie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 314, 05. 12. 1991, p. 14.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...