Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 103/1993 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit (a treisprezecea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva nr. 89/391/CEE)
Număr celex: 31993L0103

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 13 decembrie 1993

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI nr. 93/103/CEE
din 23 noiembrie 1993
privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la
bordul navelor de pescuit (a treisprezecea directivă specială în
sensul art. 16 alin. (1) din Directiva nr. 89/391/CEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 118a,

având în vedere propunerea Comisiei1, prezentată în urma consultării Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecție a sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European,2

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât Consiliul, în Rezoluția sa din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă4, a luat act de intenția Comisiei de a-i prezenta cerințele minime privind organizarea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă;

întrucât, în cadrul diferitelor măsuri comunitare privind sectorul de pescuit, ar trebui luate măsuri în materie de securitate și sănătate la locul de muncă;

întrucât respectarea unor cerințe minime care să garanteze un mai bun nivel de securitate și sănătate la bordul navelor de pescuit este esențială pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor respectivi;

întrucât, date fiind condițiile specifice și mai ales dificile de muncă și de viață la bordul navelor de pescuit, frecvența accidentelor mortale în activitatea din pescuitul maritim este foarte ridicată;

întrucât, la 15 aprilie 1988, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care se recunoaște importanța prevenirii în materie de securitate la locul de muncă la bordul navelor de pescuit;

întrucât, din motive de securitate și de sănătate a lucrătorilor, trebuie acordată atenție localizării navelor de pescuit în caz de urgență, în special cu ajutorul noilor tehnologii;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea ameliorării securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă5; întrucât dispozițiile acesteia se aplică în totalitate în domeniul muncii la bordul navelor de pescuit, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau specifice cuprinse în prezenta directivă;

întrucât directivele speciale deja adoptate în domeniul securității și sănătății în muncă se aplică, dacă nu există prevederi contrarii, pescuitului maritim; întrucât, în unele cazuri, ar fi necesar să se precizeze caracteristicile proprii acestei activități pentru a optimiza aplicarea acestor directive speciale,

întrucât Directiva Consiliului nr. 92/29/CEE din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor6 se aplică în totalitate în domeniul pescuitului maritim,

întrucât prezenta directivă constituie un element concret în vederea realizării dimensiunii sociale a pieței interne,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 337, 31.12.1991, p. 21; JO C 311, 27.11.1992, p. 2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...