Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 96/1993 privind dreptul de ședere a persoanele aflate la studii
Număr celex: 31993L0096

Modificări (...)

În vigoare de la 18 decembrie 1993

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 93/96/CEE
din 29 octombrie 1993
privind dreptul de ședere a persoanele aflate la studii

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 7 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

în cooperare cu Parlamentul European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât art. 3 lit. (c) din Tratat prevede că activitățile Comunității implică, în condițiile prevăzute în Tratat, eliminarea, între statele membre, a obstacolelor în calea liberei circulații a persoanelor;

întrucât art. 8a din Tratat prevede crearea pieței interne până la 31 decembrie 1992; întrucât piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în cadrul căruia se asigură libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului, în conformitate cu dispozițiile din Tratat;

întrucât, după cum rezultă din jurisprudența Curții de Justiție, art. 128 și 7 din Tratat interzic orice discriminare între resortisanții statelor membre cu privire la accesul la formare profesională în cadrul Comunității; întrucât accesul unui resortisant dintr-un stat membru la formare profesională într-un alt stat membru presupune, pentru resortisantul respectiv, dreptul de ședere în celălalt stat membru;

întrucât, în consecință, pentru a garanta accesul la formarea profesională, ar trebui stabilite condițiile care facilitează exercitarea efectivă a acestui drept de ședere;

întrucât dreptul de ședere a persoanelor aflate la studii face parte dintr-un set de măsuri conexe, menite să promoveze formarea profesională;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...