Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 83/1993 privind coordonarea anumitor reguli ale dreptului de autor și drepturilor conexe aplicabile radiodifuziunii prin satelit și retransmisiei prin cablu
Număr celex: 31993L0083

Modificări (...), Cărți (1)

În vigoare de la 26 octombrie 1993

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 57 alin. (2) și 66,

având în vedere propunerea Comisiei1,

1 JO C 255, 01.10.1991, p. 3 și JO C 25, 28.01.1993, p. 43.

în cooperare cu Parlamentul European2,

2 JO C 305, 23.11.1992, p. 129 și JO C 255, 20.09.1993.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

3 JO C 98, 21.04.1992, p. 44.

(1) întrucât printre obiectivele Comunității fixate de Tratat figurează o uniune din ce în ce mai strânsă între popoarele Europei, încurajarea relațiilor mai apropiate între statele aparținând Comunității și realizarea progresului economic și social al țărilor din Comunitate printr-o acțiune comună vizând eliminarea barierelor care dezbină Europa;

(2) întrucât, în acest scop, Tratatul prevede stabilirea unei piețe comune și a unui spațiu fără frontiere interne; întrucât această operație trebuie să cuprindă în special abolirea piedicilor la libera circulație a serviciilor și instituirea unui regim care să dea asigurări că concurența în cadrul pieței comune nu este denaturată; întrucât, în acest scop, Consiliul poate fixa directive vizând coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative ale statelor membre cu privire la accesul activităților nesalariale și la exercitarea acestora.

(3) întrucât radiodifuzarea transfrontalieră de programe în interiorul Comunității, în special prin satelit și prin cablu, constituie unul din principalele mijloace de realizare a acestor obiective comunitare, care sunt totodată de ordin politic, economic, socialcultural și juridic;

(4) întrucât Consiliul a adoptat deja Directiva 89/552/CEE din 3 octombrie 1989 privind coordonarea unor legi, reglementări și dispoziții administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de televiziune4, care prevede măsuri de încurajare a difuzării și a producerii de programe de televiziune la scară europeană, precum și măsuri privind publicitatea, sponsorizarea, protecția minorilor și dreptul la replică;

4 JO L 298, 17.10.1989, p. 23.

(5) întrucât, cu toate acestea, realizarea acestor obiective în ceea ce privește difuzarea transfrontalieră a programelor prin satelit și a retransmisiei prin cablu pornind de la alte state membre este, în prezent, împiedicată de un anumit număr de neconcordanțe între dispozițiile naționale referitoare la dreptul de autor și de o anumită nesiguranță juridică; întrucât rezultă expunerea titularilor de drepturi la riscul de a-și vedea exploatate operele fără încasarea unei remunerații sau de a li se bloca exploatarea, în diverse state membre, de către titularii individuali de drepturi exclusive; întrucât această nesiguranță juridică, în special, constituie un obstacol direct în calea liberei circulații a programelor în interiorul Comunității;

(6) întrucât, în scopul protejării drepturilor de autor, se face în prezent distincția între comunicarea publică prin satelit direct și comunicarea publică prin satelit de telecomunicații; întrucât recepția individuală fiind posibilă și abordabilă astăzi cu cele două tipuri de satelit, aceste diferențe de tratament juridic nu mai sunt justificate;

(7) întrucât libera difuzare a programelor este împiedicată în plus de incertitudinile care subzistă asupra punctului de a ști dacă, pentru difuzarea prin sateliți ale căror semnale pot fi primite direct, drepturile trebuie atribuite în țara de emisie sau numai dacă acestea trebuie să fie în egală măsură atribuite în mod global în ansamblul țărilor de recepție; întrucât sateliții de telecomunicație și sateliții de radiodifuziune directă sunt tratați în același mod în materie de drepturi de autor; întrucât această nesiguranță juridică privește practic toate programele transmise prin satelit în Comunitate;

(8) întrucât, în plus, siguranța juridică, care este o condiție prealabilă pentru libera circulație a emisiunilor de radiodifuziune în interiorul Comunității, lipsește atunci când programele retransmise care străbat mai multe țări sunt introduse și difuzate în rețelele de cablu;

(9) întrucât dobândirea contractuală a drepturilor pe bază de autorizație contribuie deja în mod activ la crearea spațiului audiovizual european potrivit cerințelor; întrucât continuarea acestor acorduri contractuale trebuie să fie asigurată și trebuie promovată aplicarea acestora în bune condiții, acolo unde este posibil;

(10) întrucât, în prezent, distribuitorii prin cablu nu pot fi siguri că au dobândit cu adevărat toate drepturile legate de programele care fac obiectul unor astfel de acorduri;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...