Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 45/1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară
Număr celex: 31994L0045

Modificări (...)

În vigoare de la 30 septembrie 1994

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 22 septembrie 1994
privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei
proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile
și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară
(94/45/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul privind politica socială, anexat Protocolului nr. 14 privind politica socială, anexat Tratatului de instituire a Comunității Europene, în special art. 2 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189c din Tratat3,

________________

1 JO C 135, 18.05.1994, p. 8 și JO C 199, 21.07.1994, p. 10.

2 Aviz emis la 1 iunie 1994 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 Avizul Parlamentului European din 4 mai 1994 (JO C 205, 25.07.1994) și Poziția comună a Consiliului din 18 iulie 1994 (JO C 244, 31.08.1994, p. 37).

întrucât, în baza Protocolului privind politica socială, anexat Tratatului de instituire a Comunității Europene, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei și Republica Portugheză (denumite în continuare "state membre"), dorind să pună în aplicare Carta socială din 1989, au adoptat un Acord privind politica socială;

întrucât art. 2 alin. (2) din acordul menționat autorizează Consiliul să adopte cerințe minime prin intermediul directivelor;

întrucât, în conformitate cu art. 1 din acord, Comunitatea și statele membre au ca obiectiv promovarea dialogului social;

întrucât pct. 17 din Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor prevede, între altele, că "informarea, consultarea și participarea lucrătorilor trebuie să fie dezvoltate prin mecanisme adecvate, ținându-se cont de practicile în vigoare în diferitele state membre"; întrucât Carta declară că "acest lucru se aplică în special întreprinderilor sau grupurilor de întreprinderi care au sedii sau întreprinderi în mai multe state membre";

întrucât, în ciuda existenței unui larg consens între majoritatea statelor membre, Consiliul nu a fost în măsură să hotărască cu privire la propunerea de Directivă a Consiliului privind instituirea unui comitet european de întreprindere în întreprinderile sau grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară în scopul informării și consultării lucrătorilor1, modificată la 3 decembrie 19912;

___________

1 JO C 39, 15.02.1991, p. 10.

2 JO C 336, 31.12.1991, p. 11.

întrucât, în conformitate cu art. 3 alin. (2) din Acordul privind politica socială, Comisia a consultat partenerii sociali la nivel comunitar în privința posibilei orientări a unei acțiuni comunitare în domeniul informării și consultării lucrătorilor în întreprinderile de dimensiune comunitară și în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...