Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 43/1993 privind igiena produselor alimentare
Număr celex: 31993L0043

Modificări (...)

În vigoare de la 19 iulie 1993

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 93/43/CEE
din 14 iunie 1993
privind igiena produselor alimentare

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei,

în cooperare cu Parlamentul European1,

având in vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

întrucât libera circulație a produselor alimentare este o condiție prealabilă esențială pentru realizarea pieței interne; întrucât acest principiu implică și încrederea în nivelul de securitate a produselor alimentare destinate consumului uman aflate în liberă circulație și în special în nivelul lor de igienă, în toate fazele de preparare, prelucrare, fabricație, ambalare, depozitare, transport, distribuție, manipulare și vânzare sau livrare către consumator;

întrucât protecția sănătății umane constituie o preocupare primordială;

întrucât această protecție a făcut deja obiectul Directivei Consiliului 89/397/CEE din 14 iunie 1989 privind controlul oficial al produselor alimentare3, precum și al normelor specifice din acest domeniu;

întrucât unul dintre cele mai importante obiective al acestui control este igiena produselor alimentare;

întrucât Directiva 89/397/CEE se concentrează mai ales pe control, prelevare de probe și analiză și ar trebui completată cu dispoziții care să se refere la optimizarea nivelului de igienă a produselor alimentare și la creșterea încrederii în nivelul de igienă al produselor alimentare aflate în liberă circulație;

întrucât, în vederea protejării sănătății umane, normele generale de igienă a produselor alimentare care trebuie respectate în orice moment al pregătirii, prelucrării, fabricației, ambalării, depozitării, transportului, distribuției, manipulării și vânzării sau livrării către consumator trebuie armonizate;

întrucât este recunoscută recurgerea la metode cum ar fi analiza de risc potențial, evaluarea riscurilor si alte tehnici de gestionare pentru identificarea, controlul și monitorizarea punctelor critice;

întrucât pentru anumite categorii de produse alimentare se pot adopta criterii microbiologice și de control al temperaturii; întrucât, în cazul în care sunt adoptate, ele trebuie să se conformeze principiilor științifice general recunoscute;

întrucât este necesar ca statele membre să încurajeze și să participe la realizarea unor ghiduri pentru o bună practică în domeniul igienei, aplicabile și industriei alimentare bazate, acolo unde este cazul, pe codurile internaționale de practică recomandate în materie de igienă - Principii generale de igienă alimentară din Codex Alimentarius4;

întrucât Comisia, împreună cu statele membre și cu alte părți interesate, trebuie să promoveze elaborarea unor ghiduri de bună practică în domeniul igienei aplicabile întregii Comunități la care să se raporteze, atunci când este necesar, întreprinderile din industria alimentară;

întrucât, cu toate acestea, agentul din sectorul alimentar răspunde de condițiile de igienă din întreprinderea sa; întrucât respectarea ghidurilor respective nu constituie o cerință a prezentei directive și astfel de ghiduri nu au forță juridică;

întrucât, pentru punerea în aplicare a normelor generale de igienă aplicabile produselor alimentare și a ghidurilor de bună practică în domeniul igienei se recomandă aplicarea standardelor din seria EN 29000;

întrucât respectarea normelor generale de igienă pentru produsele alimentare trebuie să fie controlată de către autoritățile competente ale statelor membre în conformitate cu Directiva 89/397/CEE, pentru a nu-l expune pe consumator la eventualele riscuri datorate produselor alimentare improprii consumului uman sau care prezintă un pericol potențial pentru sănătatea umană;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...