Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 16/1993 privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri
Număr celex: 31993L0016

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 07 iulie 1993

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 5 aprilie 1993
privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea
reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri (93/16/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 49, art. 57 alin. (1) și (2) prima și a treia teză și art. 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

în cooperare cu Parlamentul European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

întrucât Directiva Consiliului 75/362/CEE din 16 iunie 1975 privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor titluri în medicină, inclusiv măsurile destinate să faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii3 și Directiva Consiliului 75/363/CEE din 16 iunie 1975 privind coordonarea dispozițiilor legale, de reglementare sau administrative referitoare la activitățile medicilor4 au fost în mod frecvent și substanțial modificate; întrucât, în consecință, din motive de logică și claritate, este necesară consolidarea directivelor menționate anterior; întrucât, în plus, este oportun ca, la gruparea într-un singur text a directivelor menționate, să se includă și Directiva Consiliului 86/457/CEE din 15 septembrie 1986 privind formarea specifică în medicina generală5;

___________

1 JO C 125, 18.05.1992, p. 170 și JO C 72, 15.03.1993.

2 JO C 98, 24.04.1992, p. 6.

3 JO L 167, 30.06.1975, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 90/658/CEE (JO L 353, 17.12.1990, p. 73).

4 JO L 167, 30.06.1975, p. 14. Directivă modificată ultima dată de Directiva 90/658/CEE (JO L 353, 17.12.1990, p. 73).

5 JO L 267, 19.09.1986, p. 26.

întrucât, în temeiul Tratatului, de la sfârșitul perioadei de tranziție este interzis orice tratament discriminatoriu pe baza naționalității în ceea ce privește stabilirea și prestarea de servicii;

întrucât principiul unui astfel de tratament pe baza naționalității se aplică în special eliberării oricărei autorizații necesare pentru a avea acces la profesia de medic dentist, precum și înscrierii sau afilierii la organizații sau organisme profesionale;

întrucât pare totuși indicat să se prevadă anumite dispoziții pentru a facilita exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către medici;

întrucât, în temeiul Tratatului, statele membre au obligația de a nu acorda nici un fel de asistență care ar putea să denatureze condițiile de stabilire;

întrucât art. 57 alin. (1) din Tratat prevede adoptarea de directive privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri;

întrucât scopul prezentei directive este recunoașterea diplomelor, certificatelor și a altor titluri, care să permită accesul și exercitarea profesiei de medic și recunoașterea diplomelor, certificatelor și a altor titluri de medic specialist;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...