Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în regimurile profesionale de securitate socială (86/378/CEE)
Număr celex: 31986L0378

Modificări (...), Referințe (14), Reviste (2)

În vigoare de la 12 august 1986

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 24 iulie 1986
privind aplicarea principiului egalității de tratament între
bărbați și femei în regimurile profesionale de securitate socială
(86/378/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei1),

având în vedere avizul Parlamentului European2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3),

întrucât, în temeiul Tratatului CEE, fiecare stat membru asigură aplicarea principiului remunerării egale a lucrătorilor de sex masculin și de sex feminin pentru aceeași muncă; întrucât prin remunerare trebuie să se înțeleagă salariul sau remunerația obișnuită de bază sau minimă și orice alte avantaje, plătite direct sau indirect, în bani sau în natură, de către angajator lucrătorului pentru activitatea desfășurată de acesta din urmă;

întrucât, deși principiul remunerării egale se aplică, într-adevăr, direct în cazurile în care discriminările pot fi constatate doar pe baza criteriilor egalității de tratament și remunerării egale, există și situații în care respectarea acestui principiu presupune adoptarea unor măsuri suplimentare care definesc mai clar domeniul său de aplicare;

întrucât art. 1 alin. (2) din Directiva Consiliului 76/207/CEE din 9 februarie 1976 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare și promovare profesională și condițiile de muncă4) prevede că, în vederea asigurării aplicării progresive a principiului egalității de tratament în domeniul securității sociale, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, va adopta dispoziții care vor preciza în special conținutul, domeniul de aplicare și normele de aplicare a acestuia; întrucât, în acest scop, Consiliul a adoptat Directiva 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea progresivă a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale5);

_____________

#SNOTA#6$$1)#ENOTA# JO C 134, 21.05.1983, p. 7.

#SNOTA#7$$2)#ENOTA# JO C 117, 30.04.1984, p. 169.

#SNOTA#8$$3)#ENOTA# JO C 35, 09.02.1984, p. 5.

#SNOTA#9$$4)#ENOTA# JO L 39, 14.02.1976, p. 40.

#SNOTA#10$$5)#ENOTA# JO L 6, 10.01.1979, p. 24.

întrucât art. 3 alin. (3) din Directiva 79/7/CEE prevede că, în vederea asigurării punerii în aplicare a principiului egalității de tratament în regimurile profesionale, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, va adopta dispozițiile care definesc conținutul, domeniul și modalitățile de aplicare;

întrucât este necesară punerea în aplicare a principiului egalității de tratament în regimurile profesionale de securitate socială care asigură protecție împotriva riscurilor prevăzute în art. 3 alin. (1) din Directiva 79/7/CEE, precum și în cele care asigură salariaților orice alte avantaje în bani sau în natură în sensul dispozițiilor Tratatului;

întrucât aplicarea principiului egalității de tratament nu aduce atingere dispozițiilor referitoare la protecția femeii pe motive de maternitate,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...