Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotărârea privind cauza Bărbulescu v. România - 61496/08

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

STRASBOURG

Hotărârea este definitivă. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza Bărbulescu împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reunită în Marea Cameră compusă din:

Guido Raimondi, președinte, Angelika Nußberger, Mirjana Lazarova Trajkovska, judecători, Luis López Guerra, judecător ad hoc, Ledi Bianku, Ișıl Karakaș, Nebojša Vučinić, André Potocki, Paul Lemmens, Dmitry Dedov, Jon Fridrik Kjølbro, Mārtiņš Mits, Armen Harutyunyan, Stéphanie Mourou-Vikström, Georges Ravarani, Marko Bošnjak, Tim Eicke, judecători,și Søren Prebensen, grefier adjunct al Marii Camere, după ce a deliberat în camera de consiliu la 30 noiembrie 2016 și 8 iunie 2017, pronunță prezenta hotărâre, adoptată la cea din urmă dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află cererea nr. 61496/08 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul Bogdan Mihai Bărbulescu ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 15 decembrie 2008, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ("Convenția").

2. Reclamantul a fost reprezentat de E. Domokos-Hâncu și O. Juverdeanu, avocați în București. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamantul susține, în special, că decizia angajatorului său de încetare a contractului de muncă s-a bazat pe o încălcare a dreptului său la respectarea vieții private și a corespondenței, astfel cum este garantat prin art. 8 din Convenție, și că instanțele naționale nu și-au îndeplinit obligația de a proteja acest drept.

4. Cererea a fost repartizată Secției a patra a Curții (art. 52 § 1 din Regulamentul Curții - "Regulamentul"). La 12 ianuarie 2016, o cameră a acestei secții, compusă din András Sajó, președinte, Vincent A. De Gaetano, Boštjan M. Zupančič, Nona Tsotsoria, Paulo Pinto de Albuquerque, Egidijus Kūris și Iulia Motoc, judecători, și Fatoș Aracı, grefier adjunct de secție, a declarat, în unanimitate, cererea admisibilă în ceea ce privește art. 8 din Convenție și inadmisibilă pentru celelalte capete de cerere. Aceasta a constatat, cu șase voturi la unu, că nu a fost încălcat art. 8 din Convenție. Opinia separată a judecătorului Pinto de Albuquerque a fost anexată la hotărârea Camerei.

5. La 12 aprilie 2016, reclamantul a solicitat trimiterea cauzei în fața Marii Camere, în temeiul art. 43 din Convenție și al art. 73 din Regulament. La 6 iunie 2016, Colegiul Marii Camere a admis cererea.

6. Componența Marii Camere a fost stabilită în conformitate cu dispozițiile art. 26 § 4 și art. 26 § 5 din Convenție și ale art. 24 din Regulament. În urma abținerii doamnei Iulia Motoc, judecător ales să reprezinte România (art. 28 din Regulament), președintele camerei l-a desemnat pe domnul Luis López Guerra în calitate de judecător ad-hoc (art. 26 § 4 din Convenție și art. 29 § 1 din Regulament).

7. Atât reclamantul, cât și Guvernul au depus observații scrise complementare (art. 59 § 1 din Regulament).

8. De asemenea, s-au primit observații din partea guvernului francez și a Confederației Europene a Sindicatelor, a căror intervenție în procedura scrisă a fost autorizată de președinte (art. 36 § 2 din Convenție și art. 44 § 3 din Regulament).

9. La 30 noiembrie 2016, a avut loc. o ședință publică la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg (art. 59 § 3 din Regulament).

S-au înfățișat:

-- pentru Guvern doamna C. Brumar, agent, domnulG.V. Gavrilă, magistrat detașat la Direcția Agentului Guvernamental, consilier, doamna L.A. Rusu, ministru plenipotențiar în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Consiliul Europei, consilier;

- pentru reclamant

E. Domokos-Hâncu,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...