Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

Hotarârea privind cauza B v. România - 61496/08

Reviste (1)

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

STRASBOURG

Hotărârea este definitivă. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În cauza B împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, reunită în Marea Cameră compusă din:

Guido Raimondi, preoedinte, A Nußberger, Mirjana Lazarova Trajkovska, judecatori, L López Guerra, judecator ad hoc, Ledi Bianku, Ioıl Karakao, Nebojša Vučinić, André Potocki, P Lemmens, Dmitry Dedov, Jon Fridrik Kjølbro, Mārtiņš Mits, Armen Harutyunyan, Stéphanie Mourou-Vikström, G Ravarani, M Bošnjak, Tim Eicke, judecatori,oi Søren Prebensen, grefier adjunct al Marii Camere, dupa ce a deliberat în camera de consiliu la 30 noiembrie 2016 oi 8 iunie 2017, pronun?a prezenta hotarâre, adoptata la cea din urma data:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se afla cererea nr. 61496/08 îndreptata împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul B M B ("reclamantul"), a sesizat Curtea la 15 decembrie 2008, în temeiul art. 34 din Conven?ia pentru apararea drepturilor omului oi a liberta?ilor fundamentale ("Conven?ia").

2. Reclamantul a fost reprezentat de E. D-H oi O. J, avoca?i în Bucureoti. Guvernul român ("Guvernul") a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Reclamantul susține, în special, că decizia angajatorului său de încetare a contractului de muncă s-a bazat pe o încălcare a dreptului său la respectarea vieții private și a corespondenței, astfel cum este garantat prin art. 8 din Convenție, și că instanțele naționale nu și-au îndeplinit obligația de a proteja acest drept.

4. Cererea a fost repartizata Sec?iei a patra a Cur?ii (art. 52 § 1 din Regulamentul Cur?ii - "Regulamentul"). La 12 ianuarie 2016, o camera a acestei sec?ii, compusa din András Sajó, preoedinte, V A. De Gaetano, Boštjan M. Zupančič, N Tsotsoria, P P de Albuquerque, Egidijus Kūris oi I Motoc, judecatori, oi Fatoo Aracı, grefier adjunct de sec?ie, a declarat, în unanimitate, cererea admisibila în ceea ce priveote art. 8 din Conven?ie oi inadmisibila pentru celelalte capete de cerere. Aceasta a constatat, cu oase voturi la unu, ca nu a fost încalcat art. 8 din Conven?ie. Opinia separata a judecatorului P de Albuquerque a fost anexata la hotarârea Camerei.

5. La 12 aprilie 2016, reclamantul a solicitat trimiterea cauzei în fața Marii Camere, în temeiul art. 43 din Convenție și al art. 73 din Regulament. La 6 iunie 2016, Colegiul Marii Camere a admis cererea.

6. Componen?a Marii Camere a fost stabilita în conformitate cu dispozi?iile art. 26 § 4 oi art. 26 § 5 din Conven?ie oi ale art. 24 din Regulament. În urma ab?inerii doamnei I Motoc, judecator ales sa reprezinte România (art. 28 din Regulament), preoedintele camerei l-a desemnat pe domnul L López Guerra în calitate de judecator ad-hoc (art. 26 § 4 din Conven?ie oi art. 29 § 1 din Regulament).

7. Atât reclamantul, cât și Guvernul au depus observații scrise complementare (art. 59 § 1 din Regulament).

8. De asemenea, s-au primit observații din partea guvernului francez și a Confederației Europene a Sindicatelor, a căror intervenție în procedura scrisă a fost autorizată de președinte (art. 36 § 2 din Convenție și art. 44 § 3 din Regulament).

9. La 30 noiembrie 2016, a avut loc. o ședință publică la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg (art. 59 § 3 din Regulament).

S-au înfățișat:

-- pentru Guvern doamna C. Brumar, agent, domnulG.V. G, magistrat detaoat la Direc?ia Agentului Guvernamental, consilier, doamna L.A. Rusu, ministru plenipoten?iar în cadrul Reprezentan?ei Permanente a României pe lânga Consiliul Europei, consilier;

- pentru reclamant

E. D-H,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...