Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind combaterea poluării atmosferice provenite de la instalațiile industriale (84/360/CEE)
Număr celex: 31984L0360

Modificări (...)

În vigoare de la 16 iulie 1984

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 28 iunie 1984
privind combaterea poluării atmosferice provenite
de la instalațiile industriale
(84/360/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât programele de acțiune ale Comunităților Europene în domeniul mediului din 1973(4), 1977(5) și 1983(6) subliniază importanța prevenirii și reducerii poluării atmosferice;

întrucât programul de acțiune din 1973 și cel din 1977 prevăd, în plus, evaluarea obiectivă a riscurilor cu care poluarea atmosferică amenință sănătatea omului și mediul, stabilirea unor obiective de calitate, în special pentru un anumit număr de poluanți ai aerului considerați drept cei mai periculoși;

întrucât, în conformitate cu aceste programe, Consiliul a adoptat deja mai multe directive; întrucât Comunitatea a devenit, de asemenea, prin Decizia 81/462/CEE(7), parte la Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe scară extinsă;

___________

(1) JO C 139, 27.05.1983, p. 5.

(2) JO C 342, 19.12.1983, p. 160.

(3) JO C 23, 30.01.1984, p. 27.

(4) JO C 112, 20.12.1973, p. 1.

(5) JO C 139, 13.06.1977, p. 1.

(6) JO C 46, 17.02.1983, p. 1.

(7) JO L 171, 27.06.1981, p. 11.

întrucât programul de acțiune din 1983, ale cărui orientări generale au fost aprobate de către Consiliul Comunităților Europene și de către reprezentanții statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, preconizează ca, în vederea stabilirii normelor calității aerului, Comisia să-și continue eforturile și, eventual, să stabilească norme de emisie pentru anumite tipuri de surse;

întrucât, în toate statele membre, există legi, reglementări și dispoziții administrative privind combaterea poluării atmosferice provenite de la instalațiile industriale fixe și întrucât, în mai multe state membre, dispozițiile existente sunt în curs de modificare;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...