Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 401/2006 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conținutului de micotoxine din produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006R0401

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 09 martie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 401/2006 AL COMISIEI
din 23 februarie 2006
de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de
analiză pentru controlul oficial al conținutului de micotoxine
din produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor1, în special articolul 11 alineatul (4),

___________

1 JO L 165, 30.4.2004, p. 1; rectificat în JO L 191, 28.05 2004, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 466/2001 al Comisiei din 8 martie 2001 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare2 stabilește limitele maxime aplicabile diferitelor micotoxine din anumite produse alimentare.

___________

2 JO L 77, 16.3.2001, p. 1, regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 199/2006 (JO L 32, 4.2.2006, p. 34).

(2) Prelevarea probelor joacă un rol foarte important în determinarea precisă a conținutului de micotoxine, care sunt distribuite în mod eterogen într-un lot. Prin urmare, este necesar să se prevadă criteriile generale pe care trebuie să le respecte metodele de prelevare a probelor.

(3) De asemenea, este necesar să se stabilească criteriile generale pe care trebuie să le respecte metodele de analiză pentru ca laboratoarele de control să folosească metode cu niveluri de performanță comparabile.

(4) Directiva 98/53/CE a Comisiei din 16 iulie 1998 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor maxime ale anumitor contaminanți în produsele alimentare3 stabilește metodele de prelevare a probelor și criteriile de performanță ale metodelor de analiză care trebuie utilizate pentru controlul oficial al conținutului de aflatoxine din produsele alimentare.

___________

3 JO L 201, 17.7.1998, p. 93, directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/43/CE (JO L 113, 20.4.2004, p. 14).

(5) Directiva 2002/26/CE a Comisiei din 13 martie 2002 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conținutului de ochratoxină A din produsele alimentare4, Directiva 2003/78/CE a Comisiei din 11 august 2003 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelului de patulină din produsele alimentare1 și Directiva 2005/38/CE a Comisiei din 6 iunie 2005 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de toxine de Fusarium2 în produsele alimentare stabilesc, în mod similar, metodele de prelevare de probe și criteriile de performanță privind ochratoxina A, respectiv, patulina și toxinele de Fusarium.

___________

1 JO L 203, 12.8.2003, p. 40.

2 JO L 143, 7.6.2005, p. 18.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...