Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 252/2006 privind autorizarea permanentă a unor aditivi și autorizarea provizorie a unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor aditivi deja autorizați (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006R0252

Modificări (...)

În vigoare de la 15 februarie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 252/2006 AL COMISIEI
din 14 februarie 2006
privind autorizarea permanentă a unor aditivi și autorizarea
provizorie a unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor
aditivi deja autorizați (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din furaje1, în special articolul 3, articolul 9 d alineatul (1) și articolul 9 e alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din furaje2, în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede ca aditivii destinați utilizării în nutriția animalelor consumului animal să facă obiectul unei autorizații.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede măsuri tranzitorii aplicabile cererilor de autorizare a aditivilor pentru hrana animalelor prezentate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE înainte de data de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor prevăzuți în anexele la prezentul regulament s-au depus înainte de data de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4) În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, s-au transmis Comisiei observații inițiale privind respectivele cereri înainte de data de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, respectivele cereri vor fi tratate în continuare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

(5) Utilizarea preparatului Enterococcus faecium NCIMB 10415, care aparține grupei de microorganisme, a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, pentru purcei, prin Regulamentul (CE) nr. 866/1999 al Comisiei3. S-au furnizat date noi în sprijinul unei cereri de autorizare, fără limită de timp, a preparatului menționat anterior aparținând grupei de microorganisme. În urma examinării cererii, s-a constatat că se îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 3 a din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizare. Prin urmare, este necesară autorizarea fără limită de timp a utilizării preparatului menționat anterior, care aparține grupei de microorganisme, astfel cum se prevede în anexa I.

___________

1 JO L 270, 14.12.1970, p. 1, directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 al Comisiei (JO L 317, 16.10.2004, p. 37).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...