Consiliul Comunității Europene a Energiei Atomice

Statutul nr. 1101/1958 al Agenției de aprovizionare a EURATOM
Număr celex: 31958Q1101

Modificări (...)

În vigoare de la 06 decembrie 1958

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONSILIUL COMUNITĂȚII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE,

având în vedere art. 54 din Tratat;

având în vedere propunerea Comisiei;

DECIDE:

adoptarea statutului Agenției de aprovizionare a Euratom după cum urmează:

Articolul I Denumirea și obiectul

1. Agenția constituită în temeiul art. 52 și articolele următoare din Tratatul din 25 martie 1957 de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (denumită în continuare "Tratat") este denumită "Agenția de aprovizionare a Euratom" (denumită în continuare "agenția").

2. Obiectul exclusiv al Agenției este îndeplinirea misiunilor cu care este investită de Tratat. Agenția este reglementată de dispozițiile Tratatului și ale prezentului statut. Orice dificultate ce poate apărea privind interpretarea statutului trebuie rezolvată în funcție de obiectivele stabilite pentru Agenție prin Tratat.

Articolul II Natura juridică și capacitatea

1. Agenția are personalitate juridică.

2. Agenția se bucură în toate statele membre de capacitatea juridică cea mai larg recunoscută persoanelor juridice de drept public și privat. În special, aceasta poate dobândi sau înstrăina bunuri mobiliare și imobiliare, poate încheia contracte, poate acorda garanții reale sau personale, poate acționa ca broker, mandatar sau comisionar, poate compărea în justiție, poate accepta arbitrajul, poate efectua tranzacții sau acte comerciale și poate elabora reglementările necesare pentru îndeplinirea misiunilor sale.

Poate, de asemenea, să facă împrumuturi în condițiile stabilite în prezentul statut.

3. Agenția își exercită activitățile numai în vederea interesului general. Ea trebuie să funcționeze în sistem non-profit.

4. Agenția are caracter de utilitate publică.

Articolul III Sediul

1. Sediul Agenției se stabilește în orașul în care Comisia își are sediul.

2. Agenția, cu consimțământul Comisiei, poate să înființeze sucursale.

Din inițiativă proprie, Agenția poate lua orice alte măsuri de organizare administrativă, necesare pentru îndeplinirea misiunilor sale, atât în cadrul Comunității, cât și în afara ei. În special, Agenția poate acredita agenți și poate stabili depozite.

Articolul IV Durata

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...