Consiliul Comunității Economice Europene

Statutul nr. 688/1963 al Comitetului consultativ pentru formare profesională
Număr celex: 31963Q0688

Modificări (...)

În vigoare de la 30 decembrie 1963

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Statutul Comitetului consultativ pentru formare profesională
(63/688/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚII ECONOMICE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 128,

având în vedere Decizia Consiliului din 2 aprilie 19631 de stabilire a principiilor generale de aplicare a unei politici comune de formare profesională, în special ultimul paragraf al celui de al patrulea principiu,

în urma obținerii avizului Comisiei;

DECIDE:

Articolul 1

1. Comitetul consultativ pentru formare profesională, înființat în conformitate cu dispozițiile principiului patru din Decizia Consiliului din 2 aprilie 1963 de stabilire a principiilor generale de aplicare a unei politici comune de formare profesională, este alcătuit din treizeci și șase de membri din fiecare stat membru, dintre care doi sunt reprezentanți ai guvernului, doi sunt reprezentanți ai sindicatelor și doi sunt reprezentanți ai patronatelor.

Dacă în cazul unui stat membru este necesar să fie reprezentate unele instituții reprezentative care răspund din punct de vedere legal de formarea profesională, atunci acestea sunt reprezentate prin oricare dintre categoriile menționate anterior, cărora le aparțin.

2. Un reprezentant al Înaltei Autorități a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și un reprezentant al Comisiei Comunității Europene a Energiei Atomice participă la lucrările Comitetului, fără a avea drept de vot.

Articolul 2

Fiecare stat membru trebuie să numească, pentru fiecare dintre categoriile menționate la art. 1 alin. (1), câte un membru supleant.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...