Comunitatea Europeană

Regulamentul nr. 503/1060 general de organizare
Număr celex: 31960Q0503

Modificări (...)

În vigoare de la 03 mai 1960

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENT GENERAL DE ORGANIZARE
din 20 aprilie 1960

ÎNALTA AUTORITATE,

având în vedere art. 16 din Tratat,

având în vedere regulamentul general de organizare din 5 noiembrie 1954 (Jurnalul Oficial al CECO din 24 noiembrie 1954, pagina 515),

modificat la 21 iunie 1956 (Jurnalul Oficial al CECO din 24 septembrie 1956, p.255),

adoptă următorul regulament general de organizare:

Articolul 1

Înalta Autoritate decide, în condițiile prevăzute de Tratat și de dispozițiilor regulamentului său de procedură și ale prezentului regulament, orice măsuri adecvate pentru realizarea obiectivelor stabilite de Tratat și pentru asigurarea funcționării serviciilor sale.

Articolul 2

Președintele Înaltei Autorități are sarcina administrării serviciilor și de a asigura executarea hotărârilor Înaltei Autorități, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Vicepreședinții asistă președintele în îndeplinirea funcțiilor sale conform dispozițiilor regulamentului de procedură și ale prezentului regulament de organizare.

Articolul 3

În fața Adunării Parlamentare Europene, în cazul în care președintele sau unul din vicepreședinți nu ia cuvântul în numele colegiului, președinții grupurilor de lucru sunt în mod normal purtătorii de cuvânt ai Înaltei Autorități, sub rezerva unei decizii contrare a colegiului.

Aceleași dispoziții se aplică reuniunilor Consiliului de miniștri, ale Comitetului consultativ și ale comisiilor Adunării Parlamentare Europene.

TITLUL I ADMINISTRAREA SERVICIILOR

Articolul 4

Înalta Autoritate hotărăște structura și competența serviciilor. În acest cadru și conform directivelor elaborate de Înalta Autoritate, președintele asigură organizarea și repartizarea lucrărilor.

Articolul 5

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...