Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind coordonarea dispozițiilor legale, de reglementare sau administrative referitoare la activitățile medicilor veterinari (78/1027/CEE)
Număr celex: 31978L1027

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 23 decembrie 1978

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 18 decembrie 1978
privind coordonarea dispozițiilor legale, de reglementare sau
administrative referitoare la activitățile medicilor veterinari
(78/1027/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 49, 57, 66 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât, în vederea recunoașterii reciproce a diplomelor, certificatelor și a altor titluri în domeniul medicinii veterinare prevăzută de Directiva Consiliului 78/1026/CEE din 18 decembrie 1978 privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri în domeniul medicinii veterinare, inclusiv măsurile destinate să faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii4, caracterul comparabil al cursurilor de formare din statele membre permite limitarea coordonării în acest domeniu la cerința respectării normelor minime, lăsând, pentru restul, statelor membre libertatea de organizare a procesului de învățământ;

întrucât coordonarea condițiilor de exercitare, prevăzută în prezenta directivă, nu exclude totuși o coordonare ulterioară;

întrucât coordonarea prevăzută de prezenta directivă se referă la formarea profesională a medicilor veterinari; întrucât, în ceea ce privește formarea, majoritatea statelor membre nu fac în prezent distincția între medicii veterinari salariați și cei care desfășoară activități independente; întrucât, din acest motiv și pentru a favoriza pe deplin libera circulație a membrilor acestei profesii în cadrul Comunității, apare, în consecință, necesitatea de a extinde aplicarea prezentei directive la medicii veterinari salariați,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

1. Statele membre condiționează accesul și exercitarea activităților de medic veterinar de posesia unei diplome, a unui certificat sau a altor titluri menționate în domeniul medicinii veterinare, prevăzute în art. 3 din Directiva 78/1026/CEE, care garantează că, pe durata completă a formării, persoana respectivă a dobândit:

(a) cunoștințe corespunzătoare în domeniul științelor care stau la baza exercitării profesiei de medic veterinar;

(b) cunoștințe corespunzătoare despre structura și funcțiile animalelor sănătoase, creșterea, reproducerea și igiena lor în general, precum și cunoștințe despre alimentația lor, inclusiv tehnologia pusă în aplicare cu ocazia fabricării și conservării alimentelor destinate animalelor;

(c) cunoștințe corespunzătoare despre comportamentul și protecția animalelor;

(d) cunoștințe corespunzătoare despre cauzele, natura, evoluția, efectele, diagnosticarea și tratarea bolilor animalelor, considerate individual sau în grup, inclusiv cunoștințe speciale despre transmiterea acestor boli la oameni;

(e) cunoștințe corespunzătoare de medicină preventivă;

(f) cunoștințe corespunzătoare de igiena și tehnologia producerii, fabricării și punerii în circulație a produselor alimentare pentru animale sau de origine animală destinate consumului uman;

(g) cunoștințe corespunzătoare cu privire la dispozițiile legale, de reglementare și administrative referitoare la aspectele enumerate mai sus;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...