Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor calificări oficiale în medicina veterinară, inclusiv măsurile destinate să faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii (78/1026/CEE)
Număr celex: 31978L1026

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 23 decembrie 1978

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 18 decembrie 1978
privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor
calificări oficiale în medicina veterinară, inclusiv măsurile
destinate să faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de
stabilire și a libertății de a presta servicii
(78/1026/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 49, 57, 66 și 235,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât, conform dispozițiilor Tratatului, de la sfârșitul perioadei de tranziție este interzis orice tratament discriminatoriu pe baza cetățeniei în ceea ce privește stabilirea și prestarea de servicii; întrucât principiul unui astfel de tratament pe baza cetățeniei se aplică în special eliberării oricărei certificări necesare pentru a practica chirurgia veterinară, precum și înregistrării sau afilierii la organizații sau organisme profesionale;

întrucât pare totuși necesar să se introducă anumite dispoziții pentru a facilita exercitarea efectivă a dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii în legătură cu activitățile de medicină veterinară;

întrucât, conform dispozițiilor Tratatului, statele membre sunt obligate să nu ofere nici un fel de asistență care ar putea să denatureze condițiile de stabilire;

întrucât art. 57 alin. (1) din Tratat prevede adoptarea de directive privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor calificări oficiale; întrucât obiectivul prezentei directive îl constituie recunoașterea diplomelor, certificatelor și a altor calificări oficiale pentru inițierea în și exercitarea profesiei de medic veterinar;

întrucât, luând în considerare divergențele dintre statele membre privind natura și durata de pregătire a medicilor veterinari, trebuie să se prevadă anumite dispoziții de coordonare care să permită statelor membre să procedeze la recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor calificări oficiale; întrucât această coordonare a fost realizată prin Directiva Consiliului 78/1027/CEE din 18 decembrie 1978 privind coordonarea dispozițiilor prevăzute în legi, reglementări și dispoziții administrative cu privire la activitățile medicilor veterinari4;

întrucât, în ceea ce privește posesia unui certificat oficial de calificare, datorită faptului că o directivă privind recunoașterea reciprocă a diplomelor nu implică în mod necesar echivalența pregătirii certificate de aceste diplome, utilizarea acestor calificări trebuie autorizată numai în limba statului membru de origine sau de proveniență;

___________

1 JO C 92, 20.07.1970, p. 18.

2 JO C 19, 28.02.1972, p. 10.

3 JO C 60, 14.06.1971, p. 3.

4 Vezi pagina din prezentul Jurnal Oficial.

întrucât, pentru a facilita aplicarea prezentei directive de către autoritățile naționale, statele membre pot prevedea ca, pe lângă certificatele oficiale de calificare, persoana care îndeplinește condițiile de pregătire conform cerințelor din prezenta directivă să prezinte un certificat de la autoritățile competente din țara sa de origine sau din țara de proveniență, care să confirme că aceste certificate de calificare sunt cele vizate de prezenta directivă;

întrucât, în cazul prestării de servicii, cerințele de înregistrare sau afiliere la organizații și organisme profesionale, fiind legată de natura fixă și permanentă a activității în țara gazdă, ar constitui fără îndoială un obstacol pentru prestator, datorită caracterului temporar al activității sale; întrucât această cerință trebuie în consecință eliminată; întrucât, cu toate acestea, în acest caz, trebuie garantat controlul asupra disciplinei profesionale, răspundere care revine acestor organizații sau organisme profesionale; întrucât, în acest scop, trebuie prevăzută, cu condiția aplicării art. 62 din Tratat, posibilitatea de a impune persoanei respective obligația de a notifica prestarea serviciilor autorității competente din statul membru gazdă;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...