Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe fructe și legume
Număr celex: 31976L0895

Modificări (...)

În vigoare de la 09 decembrie 1976

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 23 noiembrie 1976
privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide
din și de pe fructe și legume
(76/895/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 43 și 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2),

___________

#SNOTA#3$$1)#ENOTA# JO C 97, 28.7.1969, p. 35.

#SNOTA#4$$2)#ENOTA# JO C 40, 25.3.1969, p. 4.

întrucât producția vegetală ocupă un loc foarte important în Comunitatea Economică Europeană;

întrucât randamentul acestei producții este afectat în mod constant de organismele dăunătoare de origine animală sau vegetală, precum și de virusuri;

întrucât protecția plantelor împotriva organismelor menționate anterior este absolut esențială, nu doar pentru prevenirea diminuării randamentului, dar și pentru creșterea productivității agricole;

întrucât utilizarea pesticidelor chimice constituie unul dintre cele mai importante mijloace de protecție a plantelor și a produselor vegetale de efectele organismelor dăunătoare menționate anterior;

întrucât, totuși, pesticidele respective nu au doar un efect favorabil asupra producției vegetale, deoarece acestea sunt în general substanțe toxice sau preparate cu efect periculos;

întrucât un număr mare din pesticidele respective și din produsele metabolizate sau de descompunere ale acestora pot avea efecte nocive asupra consumatorilor de produse vegetale;

întrucât nu se recomandă utilizarea pesticidele respective în împrejurări care ar putea prezenta un pericol pentru sănătatea oamenilor sau animalelor;

întrucât, în unele state membre, există diferite metode pentru evitarea pericolului menționat; întrucât unele din statele respective au stabilit niveluri diferite pentru conținutul maxim de reziduuri ale anumitor pesticide din sau de pe plantele și produsele vegetale tratate, care trebuie respectate la introducerea în circulație a produselor respective;

întrucât neconcordanțele care există între statele membre, în privința conținuturilor maxime admisibile de reziduuri de pesticide, pot contribui la apariția barierelor comerciale și să împiedice astfel libera circulație a mărfurilor în cadrul Comunității; întrucât, din acest motiv, este necesar să se stabilească anumite conținuturi maxime pe care statele membre să le poată aplica;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...