Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind valoarea limită pentru plumbul conținut în atmosferă (82/884/CEE)
Număr celex: 31982L0884

Modificări (...)

În vigoare de la 31 decembrie 1982

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 82/884/CEE
din 3 decembrie 1982
privind valoarea limită pentru plumbul conținut în atmosferă
(82/884/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 235,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât una din sarcinile esențiale ale Comunității Economice Europene este promovarea unei dezvoltări armonioase a activităților economice pe ansamblul Comunității și a unei expansiuni continue și echilibrate, misiuni ce nu pot fi concepute fără o campanie de combatere a poluării și contaminării, nici fără ameliorarea calității vieții și a protecției mediului; întrucât utilizarea plumbului duce în prezent la poluarea saturniană a unui mare număr de zone ale mediului;

întrucât plumbul inhalat contribuie într-un mod semnificativ la creșterea cantității totale de plumb din corp;

întrucât protejarea omului împotriva riscului saturnian impune un control al expunerii la plumbul conținut în atmosferă;

întrucât primul4 și cel de-al doilea5 program de acțiune ale Comunităților Europene în domeniul mediului prevăd o acțiune prioritară pentru acest poluant; întrucât aceleași programe prevăd coordonarea programelor naționale în acest domeniu, precum și armonizarea politicilor din Comunitate pe baza unui plan comun, pe termen lung, vizând ameliorarea calității vieții; întrucât mijloacele de acțiune cerute în acest scop nu au fost prevăzute în Tratat, fiind prin urmare necesar să se recurgă la art. 235;

întrucât informațiile tehnice și științifice disponibile sunt insuficiente pentru a permite Consiliului adoptarea normelor specifice mediului în general și întrucât adoptarea valorilor limită pentru protecția sănătății umane va contribui în egală măsură la protecția mediului;

întrucât este necesară fixarea unei valori limită pentru plumbul conținut în atmosferă;

întrucât măsurile adoptate în cadrul prezentei directive trebuie să fie realizabile din punct de vedere economic și compatibile cu o dezvoltare echilibrată; întrucât, prin urmare, este necesar să se prevadă termene suficiente pentru punerea sa în aplicare; întrucât trebuie, de asemenea, să se țină cont de Directiva Consiliului 78/611/CEE din 29 iunie 1978 privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la conținutul în plumb al benzinei6;

întrucât este necesar să se supravegheze calitatea aerului în locurile în care oamenii pot fi expuși la plumb în mod continuu și pe perioade îndelungate și în care valoarea limită riscă să nu fie respectată;

întrucât este important pentru Comisie să obțină informații privind siturile utilizate pentru eșantionare, procedurile de eșantionare și de analiză utilizate pentru a determina concentrația de plumb conținută în atmosferă, locurile în care valoarea limită fixată de prezenta directivă a fost depășită, precum și concentrațiile remarcate în aceste locuri și măsurile luate pentru a evita o repetare a acestei depășiri;

întrucât este necesar ca în fiecare an Comisia să publice, începând cu cel de-al doilea an după intrarea în vigoare a prezentei directive, un raport de sinteză asupra aplicării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive;

întrucât aplicarea măsurilor luate în baza prezentei directive nu trebuie să aibă ca efect o deteriorare semnificativă a calității aerului acolo unde nivelul poluării cu plumb, constatat în momentul aplicării prezentei directive, este redus în raport cu valoarea limită fixată;

întrucât, pentru aplicarea prezentei directive, este necesar să se respecte caracteristicile reținute în anexă pentru alegerea metodei de prelevare; întrucât, pentru analiza probelor luate, trebuie să se utilizeze metoda de referință reținută în anexă sau orice altă metodă pentru care s-a demonstrat în prealabil Comisiei că furnizează rezultate echivalente;

întrucât dezvoltarea ulterioară a caracteristicilor ce trebuie respectate pentru alegerea unei metode de eșantionare și a unei metode de referință pentru analiză, figurând în anexa prezentei directive, poate fi de dorit în temeiul progresului tehnic și științific realizat în domeniu; întrucât trebuie, pentru facilitarea punerii în aplicare a lucrărilor necesare în acest scop, să se prevadă o procedură instaurând o strânsă cooperare între statele membre și Comisie în cadrul unui comitet pentru adaptarea la progresul tehnic și științific,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...