Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele cosmetice
Număr celex: 31976L0768

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 27 septembrie 1976

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
76/768/CEE
din 27 iulie 1976
privind apropierea legislației statelor membre cu privire
la produsele cosmetice

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, în special art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,1)

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,2)

întrucât prevederile stabilite de legile, reglementările și dispozițiile administrative în vigoare în statele membre definesc caracteristicile privind compoziția pe care trebuie să o aibă produsele cosmetice și prevăd reguli de etichetare și ambalare a acestor produse; întrucât aceste prevederi diferă de la un stat membru la altul;

întrucât diferențele între legislații impun producătorilor de produse cosmetice din cadrul Comunității diferențierea producției în funcție de statul membru beneficiar; întrucât, în consecință, această diferențiere împiedică desfășurarea comerțului cu aceste produse și, ca urmare, influențează direct crearea și funcționarea pieței comune;

întrucât aceste legi au ca obiectiv principal apărarea sănătății publice și întrucât, în consecință, urmărirea aceluiași obiectiv trebuie să inspire legislația comunitară în acest domeniu; întrucât acest obiectiv trebuie atins prin mijloace care țin cont atât de necesitățile economice cât și de cele tehnologice;

întrucât este necesară stabilirea la nivel comunitar a regulilor care trebuie respectate cu privire la compoziția, etichetarea și ambalarea produselor cosmetice;

întrucât prezenta directivă se referă doar la produse cosmetice și nu la cele farmaceutice și medicamente; întrucât, în acest sens, trebuie stabilit domeniul de aplicare al prezentei directive prin delimitarea produselor cosmetice de medicamente; întrucât această delimitare rezultă în special din definiția detaliată a produselor cosmetice care se referă atât la zona de aplicare cât și la scopul în care sunt folosite aceste produse; întrucât prezenta directivă nu se referă la produsele care, deși se regăsesc în definiția produselor cosmetice, sunt destinate în mod exclusiv prevenirii bolilor; întrucât, în plus, trebuie menționat că unele produse se încadrează în această definiție, în timp ce produsele administrate pe cale bucală, inhalate, injectate sau implantate în corp nu fac parte din categoria produselor cosmetice;

întrucât, în stadiul actual al cercetărilor, se recomandă excluderea din domeniul de aplicare al prezentei directive a produselor cosmetice conținând una din substanțele enumerate la anexa V;

întrucât produsele cosmetice nu trebuie să fie dăunătoare în condiții normale sau previzibile de utilizare; întrucât trebuie să se țină cont în special de posibilitatea apariției unui pericol în zonele de pe corp aflate în apropierea locului unde se aplică produsul cosmetic respectiv;

întrucât stabilirea de metode de analiză și modificările sau completările ulterioare aduse acestora, bazate pe rezultatele cercetărilor științifice și tehnice, constituie măsuri de aplicare cu caracter tehnic; întrucât se recomandă ca sarcina adoptării acestor măsuri să revină Comisiei, în anumite condiții precizate de prezenta directivă, în vederea simplificării și accelerării procedurii;

întrucât progresul tehnic necesită o adaptare rapidă a prevederilor de natură tehnică definite în prezenta directivă și în directivele ulterioare din acest domeniu; întrucât se recomandă, în vederea punerii în aplicare a măsurilor necesare în acest sens, să se prevadă o procedură care să instaureze o cooperare strânsă între statele membre și Comisie în cadrul comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului cu produse cosmetice;

întrucât este necesar să se elaboreze, pe baza cercetărilor științifice și tehnice, propuneri de liste de substanțe autorizate care să includă antioxidanți, vopsele de păr, conservanți și filtre ultraviolete, ținându-se cont de sensibilitatea la anumite produse;

întrucât este posibil ca produsele cosmetice existente pe piață, deși respectă prevederile prezentei directive și a anexelor sale, să pună în pericol sănătatea publică; întrucât se recomandă adoptarea unei proceduri care să conducă la îndepărtarea acestui pericol,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...