Comisia Comunităților Europene

Directivă privind transparența relațiilor financiare dintre statele membre și întreprinderile publice
Număr celex: 31980L0723

Modificări (...)

În vigoare de la 29 iulie 1980

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA COMISIEI 80/723/CEE
din 25 iunie 1980
privind transparența relațiilor financiare dintre statele
membre și întreprinderile publice

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 90 alin. (3),

întrucât întreprinderile publice au un rol important în economia națională a statelor membre;

întrucât Tratatul nu aduce nici un prejudiciu regimului proprietății din statele membre și, prin urmare, trebuie să se asigure tratarea în mod egal a întreprinderilor private și a celor publice;

întrucât, în temeiul Tratatului, Comisia are datoria de a asigura că statele membre nu acordă întreprinderilor publice și private ajutoare incompatibile cu piața comună;

întrucât, cu toate acestea, complexitatea relațiilor financiare dintre autoritățile publice naționale ș întreprinderile publice poate reprezenta un obstacol în executarea acestei atribuții;

întrucât aplicarea în mod eficient și echitabil la nivelul întreprinderilor publice și private a regulilor Tratatului referitoare la aceste ajutoare nu este posibilă în absența unor relații financiare transparente;

întrucât aplicarea transparenței la nivelul întreprinderilor publice trebuie să permită operarea unei distincții clare între rolul statului ca autoritate publică și rolul său de proprietar;

întrucât art. 90 alin. (1) conferă anumite obligații statelor membre în legătură cu întreprinderile publice; întrucât art. 90 alin. (3) impune Comisiei să vegheze la respectarea acestor obligații și, în acest scop, îi oferă mijloacele specifice necesare; întrucât acest lucru presupune stabilirea condițiilor de realizare a transparenței;

întrucât trebuie precizat ce se înțelege prin "autorități publice" și "întreprinderi publice";

întrucât autoritățile publice pot exercita o influență dominantă asupra comportamentului întreprinderilor publice, nu numai în cazul în care au statutul de proprietar sau dețin o participare majoritară, ci și în virtutea puterii pe care o dețin în consiliile de conducere sau supraveghere, fie prin statutul întreprinderii, fie prin modul de distribuire a acțiunilor;

întrucât fondurile publice se pot aloca direct sau indirect întreprinderilor publice; întrucât transparența trebuie aplicată indiferent de modul în care se alocă fondurile publice; întrucât, de asemenea, ar putea fi necesar să pună la dispoziție informații cu privire la motivul alocării fondurilor publice și la modul de utilizare a acestora;

întrucât statele membre, prin întreprinderile lor publice, pot urmări alte scopuri decât cele comerciale; întrucât, în unele cazuri, întreprinderile primesc compensații de la stat pentru obligațiile financiare asumate; întrucât, transparența trebuie asigurată și în cazul compensării;

întrucât anumite întreprinderi ar trebui să fie excluse de la aplicarea prezentei directive, fie ca rezultat al naturii activității desfășurate, fie al volumului cifrei de afaceri; întrucât acest lucru se aplică anumitor activități care nu aparțin domeniului concurențial sau care fac deja obiectul dispozițiilor comunitare specifice care asigură o transparență corespunzătoare, întreprinderilor publice din sectoare de activitate pentru care ar trebui să fie introduse dispoziții separate, precum și acelor întreprinderi publice a căror importanță economică redusă nu justifică cheltuielile administrative necesare pentru a asigura transparența;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...